Хралупа

 • Други имена
  Хралуп -
 • Дължина
  311 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  860 m.
 • Ерозионен базис
  70 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени са 8 вида безгръбначни животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Пещерата има два големи входа: единият е с южно изложение, а другият – обърнат на запад. На 20-я метър от южния вход има поставена решетка с вратичка. Пещерата е хоризонтална и представлява една единствена галерия, без разклонения. В края завършва с голямо свлачище. Пещерата е изключително красива. През пролетта и есента се образуват интензивни капчуци от просмукващите се води. Има езера.

  Описание на достъпа

  29. 04. 2006 Година: 1 Източник: Grupa D4 – Диан Динев Намиране на входа. /описание към картата на D4/ От х. Марциганица се тръгва по стария път за с. Добростан /горски път/, който върви ЮИ от хижата. В т. 001 пътя завива в СИ посока. Откланят се и две пътеки – едната за вр. Чардака, а другата навлиза в дерето, което извежда до р. Сушица. Продължава се по пътеката, която се изкачва нагоре по билото в СИ посока до т. 002. Тук пътеката се разделя на две – посока И по билото и отклонение на ЮЗ, което води до атрактивна тераса на върха на “Червената стена”. Продължава се в посока ЮЗ до т. 003, подсичайки върха, който ни остава от ляво. Тук се следват две точки. Т.”gRebro” посочва началото на главното ребро, по което трябва да се продължи за пещерата. Реброто в горната си част е скалисто и много стръмно. Преминаването по него е опасно. Спускането става по дясната /западна/ страна през гората, подсичайки скалите в основата им. Трябва да се достигне до втората точка т.”polqna”. Това е поляна на билото, от която се търси подходящо място за спускане по склона. Има доста пътеки, успоредни и пресичащи се, но се държи главното ребро до т.”borgor” – борова гора. До тук свършва скалистата и стръмна част. Боровата гора се вижда още горе от билото, а след нея главното ребро се разделя на две основни части, ЮЗ и ЮИ. Основното продължение е в посока ЮИ, т.”Osnbil”. За пещерата се продължава в посока ЮЗ, т.”Na4reb”. Следва се т.”ko6ari”, поляна на билото с едва личими останки от някогашни кошари. От тук пещерата остава в дясно /СЗ/ право надолу по посока дерето /или вр. Попа/. Спускаме се стръмно надолу през гората следвайки т.”Hralup”. Пещерата е в гъста гора и трудно се забелязва. Координатите са снети непосредствено на скалите над входа на пещерата. Има подсичаща пътека до п. Ямата. GPS координати т. 001, 41 53. 32158′, 24 53. 24027′, Стар път за Добростан – пътека за дере р. Сушица, 1376. 243 т. 002, 41 53. 19792′, 24 53. 42963′, пътека за месността Чардака, 1375. 762 т. 003, 41 53. 14442′, 24 53. 31579′, Подсичаща вр. Чардака пътека, 1378. 165 Terasa, 41 53. 16123′, 24 52. 97832′, Тераса над червената стена, 1310. 633 0snbil, 41 52. 76864′, 24 52. 93932′, ръба по основното било, 1045. 071 Charda, 41 53. 13515′, 24 53. 41002′, връх Чардака, 1384. 173 borgor, 41 52. 90773′, 24 52. 95423′, Борова гора по централното ребро, 1044. 59 gRebro, 41 53. 10874′, 24 53. 17563′, начало Главно ребро, 1320. 967 polqna, 41 53. 15219′, 24 53. 01406′, Начало пътека по реброто или дерето, 1319. 285 Na4reb, 41 52. 77938′, 24 52. 83768′, Начало ребро за Хралупата и Ямата, 977. 7791 ko6ari, 41 52. 71856′, 24 52. 69730′, Поляна с останки от някогашни кошари, 864. 1042 Hralup, 41 52. 75725′, 24 52. 62810′, пещ. Хралупата, 852. 5686 Marcig, 41 53. 41158′, 24 52. 99161′, хижа Марциганица, 1392. 344 –––––––––––––––––––––––––- Източник: „Добростански карстов масив – Пещери и пропасти. Част I“, Р. Пандев, 1993 : Пътят за пещерата Хралупа е същият, както и за пещерата Ямата до останките от някогашните кошари. След тях се продължава в посока юг до мястото, където реброто се разделя на две. Поемаме по западното му разклонение. На около 5 min се намира пещерата Хралупа. Пътят е към дерето. Трябва да забележим тясно, скалисто ребро, наподобяващо самостоятелен скален венец в чиято снова му е пещерата.

  Пещерата има два големи входа: единият е с южно изложение, а другият – обърнат на запад. На 20-я метър от южния вход има поставена решетка с вратичка. Пещерата е хоризонтална и представлява една единствена галерия, без разклонения. В края завършва с голямо свлачище. Пещерата е изключително красива. През пролетта и есента се образуват интензивни капчуци от просмукващите се води. Има езера.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата