Ахметьова дупка

 • Други имена
  Проклетата,Добростански бисер
 • Дължина
  74 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1360 m.
 • Ерозионен базис
  65 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Временно убежище на Голям подковонос и Голям нощник
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ахметьова дупка | *Добростански бисер, *Проклетата

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676 –

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Гогова падина –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  Защитена от 1961г. *Статус: Благоустроена пещера –

  Достъп Охраняван – *Площ 704 кв. м.-

  G P S – E 24, 522257 N 41, 532934 – WGS84 –

  Рег.№ 73 *Код № 407004 *НМВ 1313м.-

  Обща дължина 44м. *Денивелация -14м.-

  История на откриването:

  Кръстена е на името на турчин, който е бил хвърлен в нея, заради това, че помагал на местни българи по време на турското робство. Според друга легенда, някога в пещерата е бил хвърлен жестокия турски бей Ахмет ага. А според трета легенда в пещерата са хвърлени труповете на турския ага Ахмет и охраната му. Ахмет събирал беглика и джезието (данъци за добитък и посеви) в тази част на Родопите. При едно от посещенията си в с. Селище в отсъствието на кмета на селото той обезчестил племеницата му. Отмъщението не закъсняло. Събрали се мъже от селата Селище, Добростан и Сливово, издебнали агата и охраната му, и в местността Гогова падина ги убили. Труповете изхвърлили в пещерата, която дотогава местните наричали Проклетата дупка (заради добитъка, който падал в нея). За това деяние турците опожарили селата Сливово и Селище. Проучвана за първи път през 1963г. Съвременна карта е правена по време на РПЕкспедиция през 1975г от П. Трантеев, В. Стоицев и Ал. Леонидов. Благоустроявана за туристически посещения от туристическо д-во „Безово“ Асеновград през 1990г – сега е разбита с остатъци от осветителни тела, метални стълби, бетонни пътеки, различни строителни материали. Картирана на РП Експ.“Добростан 75″. Последно прекартирана на 26/11/1977г. от А. Милев, А. Димитров

  Местонахождение:

  Пропастна пещера на 5км югозападно от с. Добростан и на 0. 6км западно от х. Марциганица на десния бряг на река Сушица в м. Гогова падина. До пещерата се стига от х. Марциганица за около 20-30 мин. Пътеката е добре маркирана и тръгва от самата хижа. В момента достъпът е свободен. Над входа на пещерата има изградена малка къща, която сега е полуразрушена и влизането в пещерата става през един от прозорците й. Старият вход на пещерата е запазен, но е затворен с решетка. Входният отвес е 9. 5м, сега там има стълбa, стигащa до дъното. Образувана в долно-средно рифейски мрамори. Височина над МЕБ 65м.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е малка и пропастна, но е известна с изключително красивите си бели образувания. На входа има решетка 1х1м. Отвеса на входната пропаст от 12м се екипира най-лесно със стълба, закачена на ключалката на решетката (сега се слиза по метална стълба). Малък отвор с размери 60х70 см и дължина 7м води отвесно в единствената голяма зала на дъното с ЮЗ-но развитие, която има максимални размери дължина 20м, ширина 11м и височина 4м. Голяма част от нея е заета предимно от сталагмити и сталактони (дебели колони). Някои имат зеленикава покривка от водорасли и мъхове. Има струпване на големи гравитационни блокове в центъра на югозападната част на залата. Между образуванията са разположени синтрови езера, в някои от които има пещерни бисери. Пещерата няма странични разклонения, но има красиви пещерни образувания, впечатляващи със своите форми – сталактити, сталагмити и сталактони. Фауна: Сравнително бедна. Единственият троглобионт, установен до момента, е мокрицата Rhodopioniscus beroni. Пещерата е обитавана още и от бръмбарите Atneta macroptera, опилонът Paranemastoma aurigerrm, паяцци, мухи и колемболи. Временно убежище е на прилепите Голям подковонос и Голям нощник. Опазване: Пещерата и околната площ от ha е обявена за природна забележителност на 25. 12. 1961г. Благоустрояването и е финансирано от ТД „Безово“ Асеновград, но през 1990г. е преустновено. Понастоящем тя не се стопанисва от никого, голяма част от инфраструктурата и е разбита или напълно унищожена. Навсякаде има остатъци от осветителни тела, метални предмети и битови отпадъци. Необходимо е да се вземат мерки за нейното почистване.

  Описание на достъпа

  Ахметьова дупка | *Добростански бисер, *Проклетата

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676 –

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Гогова падина –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  Защитена от 1961г. *Статус: Благоустроена пещера –

  Достъп Охраняван – *Площ 704 кв. м.-

  G P S – E 24, 522257 N 41, 532934 – WGS84 –

  Рег.№ 73 *Код № 407004 *НМВ 1313м.-

  Обща дължина 44м. *Денивелация -14м.-

  История на откриването:

  Кръстена е на името на турчин, който е бил хвърлен в нея, заради това, че помагал на местни българи по време на турското робство. Според друга легенда, някога в пещерата е бил хвърлен жестокия турски бей Ахмет ага. А според трета легенда в пещерата са хвърлени труповете на турския ага Ахмет и охраната му. Ахмет събирал беглика и джезието (данъци за добитък и посеви) в тази част на Родопите. При едно от посещенията си в с. Селище в отсъствието на кмета на селото той обезчестил племеницата му. Отмъщението не закъсняло. Събрали се мъже от селата Селище, Добростан и Сливово, издебнали агата и охраната му, и в местността Гогова падина ги убили. Труповете изхвърлили в пещерата, която дотогава местните наричали Проклетата дупка (заради добитъка, който падал в нея). За това деяние турците опожарили селата Сливово и Селище. Проучвана за първи път през 1963г. Съвременна карта е правена по време на РПЕкспедиция през 1975г от П. Трантеев, В. Стоицев и Ал. Леонидов. Благоустроявана за туристически посещения от туристическо д-во „Безово“ Асеновград през 1990г – сега е разбита с остатъци от осветителни тела, метални стълби, бетонни пътеки, различни строителни материали. Картирана на РП Експ.“Добростан 75″. Последно прекартирана на 26/11/1977г. от А. Милев, А. Димитров

  Местонахождение:

  Пропастна пещера на 5км югозападно от с. Добростан и на 0. 6км западно от х. Марциганица на десния бряг на река Сушица в м. Гогова падина. До пещерата се стига от х. Марциганица за около 20-30 мин. Пътеката е добре маркирана и тръгва от самата хижа. В момента достъпът е свободен. Над входа на пещерата има изградена малка къща, която сега е полуразрушена и влизането в пещерата става през един от прозорците й. Старият вход на пещерата е запазен, но е затворен с решетка. Входният отвес е 9. 5м, сега там има стълбa, стигащa до дъното. Образувана в долно-средно рифейски мрамори. Височина над МЕБ 65м.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е малка и пропастна, но е известна с изключително красивите си бели образувания. На входа има решетка 1х1м. Отвеса на входната пропаст от 12м се екипира най-лесно със стълба, закачена на ключалката на решетката (сега се слиза по метална стълба). Малък отвор с размери 60х70 см и дължина 7м води отвесно в единствената голяма зала на дъното с ЮЗ-но развитие, която има максимални размери дължина 20м, ширина 11м и височина 4м. Голяма част от нея е заета предимно от сталагмити и сталактони (дебели колони). Някои имат зеленикава покривка от водорасли и мъхове. Има струпване на големи гравитационни блокове в центъра на югозападната част на залата. Между образуванията са разположени синтрови езера, в някои от които има пещерни бисери. Пещерата няма странични разклонения, но има красиви пещерни образувания, впечатляващи със своите форми – сталактити, сталагмити и сталактони. Фауна: Сравнително бедна. Единственият троглобионт, установен до момента, е мокрицата Rhodopioniscus beroni. Пещерата е обитавана още и от бръмбарите Atneta macroptera, опилонът Paranemastoma aurigerrm, паяцци, мухи и колемболи. Временно убежище е на прилепите Голям подковонос и Голям нощник. Опазване: Пещерата и околната площ от ha е обявена за природна забележителност на 25. 12. 1961г. Благоустрояването и е финансирано от ТД „Безово“ Асеновград, но през 1990г. е преустновено. Понастоящем тя не се стопанисва от никого, голяма част от инфраструктурата и е разбита или напълно унищожена. Навсякаде има остатъци от осветителни тела, метални предмети и битови отпадъци. Необходимо е да се вземат мерки за нейното почистване.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Сложена метална стълба

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата