Добростански (407)

Това е най-големият по площ район в Западните Родопи. Обхваща основно Чернатишкия дял и Преспанския дял на планината и е свързан с разпространението на мраморите в тях. Характерен е с развитието както на повърхностния (въртопи, валози, слепи долини, скални мостове, понори и карстови извори), така и с подземните карстови форми. Тук са проучени над 200 пещери и пропасти, които са концентрирани предимно около селата Добростан, Мостово, Югово, Дряново, Орехово, Забърдо и гр.Лъки. По-големите пещери тук са: „Гарваница“ при с.Косово с дължина 925м, „Топчика“ с дължина 727м, „Хралупа“ с дължина 311м край с.Добростан и „Гаргина дупка“ при с.Мостово с дължина 534м. Сред пропастите по-голям интерес представляват „Лисек“ с дълбочина -164м и „Кутелска яма“ с дълбочина -88м край с.Дряново; „Дружба“ с дълбочина -130м и „Иванова вода“ с дълбочина -112м при с.Добростан. Едни от най-внушителните карстови феномени тук са скалните мостове („Еркюприи“) край с.Забърдо и с.Белица.