Харамийска дупка 1-2

 • Други имена
  Емерлийска дупка -
 • Дължина
  510 m.
 • Дълбочина
  50 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1250 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени са 4 вида безгръбначни животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Установена е енеолитна и халщатна култура

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двете пещери се свързват с 45 м.пропаст

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата