Върлата

 • Други имена
 • Дължина
  1110 m.
 • Дълбочина
  88 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1451 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1988
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Върлата

  БФСп № 1361

  № район и пещера

  210050 Район и област Горновитско-Черноосъмски район, Старопланинска област Местоположение Местност Стенето Махала / квартал мах. Нешковци Населено място с. Черни Осъм Код на ЕКАТТЕ 80981 Община Троян Област Ловешка област G P S 2440137342451315 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна , Водна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания , ПОНОРНА Данни Обща дължина 1110м Денивелация (- , +) 88м (-88м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1451м Карта
  Картирали Детелина Петкова, Александър Радулов, Красен Радулов, Емилия Гатева Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1990 Мащаб 1: 500 Прекартирали
  Последна карта 1990г.

  История на откриването Открита чрез разкопаване на входния въртоп през 1988г от троянските пещерняци. През следващата 1989г пещерняците от “Стенето” организират експедиция за картирането на пещерата. Картата е дело на Детелина Петкова, Александър Радулов, Красен Радулов и Емилия Гатева. Попада в буферната зона на резерват “Стенето” и е в границите на парк “Централен Балкан”.

  Местонахождение Намира се при с. Черни Осъм в местността „Стенето“, на левия бряг на Домуз дере (приток на Сухата река). По черн път от билото на прохада Троян-Кърнаре се тръгва на изток за хижа Дерменка, като 15мин след заслон Орлово гнездо се отделя черен път в дясно, който слиза до изоставена мандра в Сухата река. Надолу по реката се ходи около 5мин и се стига голямо дере от ляво – това е Домуз дере. Нагоре по него след около 15мин, на 100м преди излизане от горския пояс се тръгва надясно по слабо изразен каменист хребет в горната си част. В основата на едно ребро на 10м от края на горския пояс и на 40м денивелация от дерето е отвора с размери 0. 5х0. 5м. (Кемал Рамадан) СТАРО ОПИСАНИЕ: Намира се в левия долинен склон на Поин дол в източната част на карстовия каньон Стенето, на левия бряг на река Куманица (Черни Осъм) в горната ѝ част (Домуз дере), което е между Чаушов дол и “Сухата река”. Входа е на 10 мин. път от останките на кошарата, на границата на гората, на левия географски бряг на дола, с размери 1. 5х2. 5м и е във въртоп под малък скален венец на границата на гората в горната част на дола.

  Описание на пещерата Низходяща, едноетажна, разклонена и постоянно водна пещера. На 20м от входа се разделя на две галерии. Дясната 80-метрова галерия се развива в югоизточна посока. По тавана ѝ се наблюдават множество сталактити, които запълват стеснението в края на галерията. Лявата основната галерия се развива в североизточна посока, тя е широка от 2 до 6м и висока от 1 до 8м. По пода се наблюдават синтрови езера и нападали от тавана камъни. В началото на галерията отляво идва първата вода. След 100м основната галерия отново се разклонява. Лявата е възходяща с дължина 150м, завършваща със стеснение и се развива в северозападна – западна посока. Тя е широка и висока галерия, пода на която е покрит предимно с нападали от тавана блокове и камъни. Дясната продължава в североизточна посока около 450м и завършва с блокаж. Пода е покрит с блокове и синтрови езера. През блокажа има път, който отвежда в крайната 250 метрова галерия. Пещерата завършва с тесен и според изследователите, непреодолим воден сифон. Богата на вторични образувания. В нея се наблюдават прекрасни синтрови езера, фантастични сталактити и сталагмити, сталагтони и вкаменени водопади. Пещерата е лесна за проникване, но има опасност от срутване на входните части и на блокажа в “Голямата зала” При силни валежи е възможно крайните ниски части да се запълнят с вода. При влизане в пещерата през 1996 г е установено, че в привходните части има свличане на скални блокове и нанесена пръст, които са запълнили част от входната галерия.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: низходяща, едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Детелина Петкова, Александър Радулов, Красен Радулов, Емилия Гатева Републиканска експедиция
 • Дата
  1990