Триградски (408)

Втори по големина район в областта. Обхваща горното течение на р.Въча и нейните притоци. Карстьт е формиран в мрамори с дебелина до 1600м. На територията му се наблюдават всички проявления на повърхностния и подземен карст. Като от първите най-внушителни са карстовите ждрела Триградско, Буйновско, Хайдушки дол. Сред десетките пещери и пропасти по големи са: „Ягодинската“ с дължина 8,501м, която е трета по дължина в България и „Санчова дупка“ с дължина 888м край с.Ягодина; „Дяволското гърло“ с внушителният си 60-метров водопад с дълбочина -89м и дължина 480м и „Харамийската дупка“ с дължина 495м край с.Ягодина; „Извора“ с дължина 2,480м и „Еминова дупка“ с дължина 592м при с.Борино; пропастите „Дрангалешката“ с дълбочина -225м с дължина 1,142м и „Камбанките“ с дълбочина -158м при с.Мугла; „Ледницата“ при с.Гела с дълбочина -108м и дължина 1,419м.