Гоук ин

 • Други имена
  Разклонената № 10
 • Дължина
  41 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  180 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
  1968
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Гоук ин | *Разклонената № 10 –

  с. Орешари *Община Крумовград –

  Кърджалийска област –

  Местност: р. Дичлин дере –

  Авт. спирка Моста на Арда –

  Крумовградски карстов район № 413 –

  Рило-Родопска област –

  Статус: Хабитат на животни –

  Категория: С научно и културно значение –

  G P S – E 25, 434307 N 41, 362112 – WGS84

  Рег.№ 162 *Код № 413016 НМВ 180м.

  Обща дължина 41м. *Денивелация +5м.

  През 1979г скалният комплекс и пещерите са обявени за Защитен природен обект “Скалният мост и шестте пещери”, а през 2000г границите и режима са актуализирани съобразно приетия нов Закон за защитените територии. В пещерата Карангин се размножават големият нощник, дългопръстият нощник и пещерният дългокрил, като правят многохилядна смесена колония. В пещерата Зандана зимуват голям и малък подковонос, а скалните цепки дават убежища на сивия дългоух прилеп, савиевото прилепче, полунощния прилеп, кафявото прилепче и малкото кафяво прилепче и др. Най-сериозни са заплахите за пещеролюбивите прилепи, свързани с иманярската дейност и затварянето на входа на Зандана с клони.. Картирана на 10/12/1968г от Борис Колев ПК „Аида“ гр. Хасково Използва се за кошара.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км западно от с. Орешари, на десния бряг на р. Дишлик дере. Развита в среднозърнести, жълтобели органогенни варовици с горноеоценска /приабонска възраст/, лежащи върху флишоподобен хоризонт, изграден от пясъци, песъкливи глини и глинести варовици с приабонска възраст. Височина над МЕБ 25м. Образувана от водите на пониращ извор с ясно изразени три нива на понижение и от еворзионното въздествие на някогашните води на р. Дишлик дере.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, суха, едноетажна, без образувания. Неразклонена. Проходна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с 5 входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев ПК "Аида" Хасково
 • Дата
  1968-12-10