Узуновската пещера

 • Други имена
  Пещера № 3 -
 • Дължина
  50 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Узуновската пещера | *Пещера № 3 –

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Узуновски чукар –

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  Рег.№ 161 *Код № 208175

  Дължина 50м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картотекирана на 15/02/1989г. от Борислав Гарев и Т. Троански от ПК“Рафаил Попов“ гр. Плевен

  Местонахождение:

  Намира се на 30 мин. път североизточно от с. Ъглен в местността Узуновски чукар, на левия бряг на р. Вит. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския пещерен район № 208, разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, изграждат мантията на обширната Луковитска синклинала и на малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с три входа. Два от тях с южно изложение и с овална форма (третия вход е в страни, по-малък и с югоизточно изложение) се намират високо на скалния венец и се забелязват отдалеч. Пещерата е проветлива, хоризонтална, разклонена, канална, суха. Наслагите са от глина и земя – почва. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата