Голяма Гарваница

 • Други имена
  Голям Гарванец, Вранница
 • Дължина
  275 m.
 • Дълбочина
  50 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  360 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голяма Гарваница* / *Вранница*

  с. Горско Сливово *обл. Ловешка *Община Летница

  Местност *Гарваница*

  GPS – E 25, 025270 N 43, 124280 – WGS84

  Деветашки карстов район № 212 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 108 *Код № 212005

  Дължина 273 м. *Денивелация -50 м.

  Надморската височина на входа е 377 м.

  Пещерата е проучена и картирана за първи път от Г. Янчев и С. Пенчев през 1966г по време на Републиканска пещерна експедиция. През 1980-те години по инициатива на П. Петров и П. Стефанов от Географския институт на БАН, пещерняците от клуб “Витен” при туристическо дружество “Р. Мазалат” -Севлиево монтират съоръжения от метални стълби и площадки, които правят входния отвес достъпен за туристи. Същевременно входът на пещерата бива ограден и на дъното ѝ се изгражда стационар за комплексни карстоложки изследвания.

  Местонахождение:

  Пропастта *Голяма Гарваница* се намира на 1, 2км СЗ от с. Горско Сливово, в СИ периферия на Деветашкото плато. Според районирането на карстовите райони в България/по Вл. Попов/попада в Деветашкия пещерен район № 212, който е ограничен от север и запад от долината на р. Осъм, а на юг завършва със скални венци или стръмни склонове на моноклинални ридове. Наклонените на север-северозапад аптски ургонски варовици изграждат типично, слабо наклонено на север и запад обширна моноклинала, т. н. Деветашко плато. Входът на пропастта е в близост до шосето с. Горско Сливово – с. Кърпачево. Ако се пътува от с. Кърпачево, в дясно от пътя се забелязват сграда на варница и каменна кариера. Има път, които тръгва към варницата и на първото разклонение се хваща в ляво към най-близкия въртоп – с елипсовидна форма и размери 34х17м.

  Описание на пещерата:

  Входът е внушителен. До дъното се слиза по метални стълби, правени 1990г и все още в сравнително добро състояние. Кладенеца е със същата форма и размери на отвора и дълбочина 34м. Дъното му е каменисто. В югоизточната част има къса галерия, завършваща с езерен сифон. В северозападна посока води наклонена галерия с ширина 17м и височина, достигаща 15м, която постепенно намалява. На 35-тия си метър галерията прераства в зала с размери 35х45х6м. В североизточната си част залата постепенно се стеснява и снижава, за да премине в галерия, която след около 30м започва да се разширява и да увеличава височината си. Следва зала с крушовидна форма и размери: дължина 60м, ширина до 30м и височина до 19м. Подът по хода на галериите е покрит с мощни глинести наслаги, ръбести камъни и отделни каменни блокове. Пещерата завършва с кален сифон от чакъл и глина. Пещерата е бедна на образувания. При снеготопенe и проливни дъждове от езерния сифон на дъното на входния кладенец идва значително количество вода, което преминава по пещерните галерии и се губи в крайната зала.

  Екипиране за ТЕВ:

  Намира се на около километър от селото, Входа е внушителен. До дъното се слиза по метални стълби. Те са правени 1990 г. и все още са в сравнително добро състояние.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.Входен отвес – 45м .

  Карта

 • Картировач(и)
  Г.Янчев, С.Пенчев Републиканска експедиция
 • Дата
  1966