Черната пещ

 • Други имена
 • Дължина
  741 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  2 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Черната пещ –

  с. Горско Сливово *Община Летница *Ловешка област –

  Местност: Черната пещ –

  Деветашки карстов район № 212 –

  Старопланинска област –

  G P S – WGS84

  Рег.№ 107 *Код № 212004

  Обща дължина 741м. *Денивелация +3м.

  Надморската височина на входа е 371м.

  Пещерата е проучена и картирана от П. Трантеев през 1967г. По-нататъшното проучване е осъществено от “Академик” София през лятото на 1982г. Окончателно е проучена през ноември същата година от съвместна експедиция на софийски пещерни клубове. Описание по А. Грозданов, Г. Марков, И. Личков в сборника (ръкопис) „2000. Експедиции на СПК „Академик“ в рйона на Деветашкото плато“.

  Местонахождение:

  Пещера на 1,550 м югозападно от с. Горско Сливово в североизточната част на Деветашкото плато, Среден Предбалкан.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, леко възходяща с едно сухо разклонение. Вход с размери 7х2. 5м в рядък храсталак и десетина дървета с изтичаща вода. След 10м галерията вече е характерно триъгълна – 1-1. 5мх1м. Старо срутване при входа е причинило запълване на галерията с глинен нанос на повече от 400м. Сега потока е прерязал наноса с 0. 7м. На 40м се достига езеро със 0. 5м сифон на името на Петър Трантеев. Преминаване след изгребване на част от водата. Общо галерията следва посоката север-юг, таванът се издига малко, а по дъното има малки езерца с глинести преградки, покрити с тънка синтрова кора. На 160-я метър се преминава малък полусифон. Следват малки зали, получени от пресичане с напречни пукнатини; появяват се първите вторични образувания по стените и пода. Един сифон на 260-я метър се заобикаля отгоре, за да се стигне до сифон №2, където отново се налага изгребване на водата. Продължава се в галерия с нов профил – широка 1м и висока 2-4м, където подът е пак покрит с рядка глина, която затруднява придвижването. На 400-я метър е единственото сухо разклонение – около 50м – е с нисък таван и леко възходящо. Може би е възможно чрез разкопаване на затрупаните с пясък крайни части на това разклонение да се попадне зад сифон №3, който е дълъг 8 метра. Само след продължително изгребване на водата той може да бъде преминат, след което се продължава още 50 метра в галерия с глинен нанос и вода. На 450-я метър от входа, по основната галерия се излиза над глинения нанос. Подът е покрит със здрава калцитна кора., таванът е – нисък до около 1м има образувания по стените и синтрови прегради. Така се достига до края на пещерата – един куп дребни камъни, които бъдещите експедиции вероятно ще се опитат да разчистят. Известно е, че дебитът на изтичащата вода се колебае от по-малко от 0. 200 л/сеК през летните месеци, около 0. 200 л/сек в есенните месеци до декември, и достига 5-6 л/сеК през месеците април и май.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Трантеев, А.Грозданов, Г.Марков, И.Личков СПК "Академик" София
 • Дата
  1982