Бръшлянската водна пещера

 • Други имена
 • Дължина
  838 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  175 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бръшлянската воднa

  с. Александрово *обл. Ловешка *Община Ловеч –

  Местност: Бръшлянски дол –

  GPS – E N – WGS84

  Деветашки карстов район № 212 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 109 *Код № 212013

  Дължина 608 м. *Денивелация 15м (-5м, 10м)-

  Надморската височина на входа е 175 м.

  История на откриването:

  Известна още от древността. Първите проучвания са извършени през 1966-68 година от пещерняците Д. Трифонов, В. Марков по време на окръжни пещерни експедиции. Картирана през 1972 г. от В. Марков и Г. Янчев. По време на международната експедиция “Крушуна-1978” В. Недков, В. Балевски и Тр. Даалиев правят корекция и проверка на картaта на пещерата. В. Недков преминава срещу течението на апнея няколко полусифона и два сифона с дължина ~ 200m, а Тр. Даалиев и В. Недков изкачват на камина входния комин и намират още едно 30 метрова галерия. Проверката беше повторена с леководолазна екипировка през 1989 от М. Димитров, А. Михов и няколко човека от гр. Гоце Делчев. Хидрогеоложки изследвания са направени през 1991г от А. Бендерев, А. Жалов и Н. Ланджев.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км южно от с. Александрово, разположена на левия географски бряг на р. Осъм и в южния склон на Бръшлянски дол.

  Описание на пещерата:

  Входната част на основната галерия е суха в началото. Подът ѝ е постлан с чакъл и блокове. На около 30 метра от входа галерията става водна и продължава навътре (до сифона срещу течението на реката) през три последователни езера. Първите две са отделени помежду си от две последователно разположени синтрови прегради, като водното ниво на първото (входното) езеро е с около 10cm по-ниско от това на последващото. Точно на това място от лявата (по посока на влизане) страна на галерията има късо и тясно разклонение, от което периодично излиза вода. Тогава водата се оттича през разкриващата се в дясно галерия. При многоводие, когато отточната галерия не е в състояние да поеме цялото количество от постъпващата в пещерата вода, течението се обръща и част от водата започва да излиза през входа на пещерата в дола. По течението пещерата завършва с широк сифон, разположен в края на нейното ляво (южно) разклонение. Тя протича през дълга (около 120м) галерия, основата на която е изцяло покрита от свързани помежду си езера. Единственото голямо разклонение на галерията е с ориентация С-СИ. Галерията е низходяща. На мястото на разклонението има останки от стар градеж чийто произход не е точно установен Предполага се, че той е изграден по римско време. Това съоръжение е отклонявало протичането на реката откъм вътрешността на пещерата /масива / в посока на нейния вход, от където вероятно тя е била използвана за водоснабдяване на крепостта “Калето”. Реката протича по посоченото разклонение /галерия/ в продължение на около 110м. Профилът на галерията сменя характера си по течението на реката се наблюдават поредица от ниски синтрови прегради. Средният наклон на галерията, в този участък е в границите на 7-8 градуса като на места, на нея са се образували малки водни прагове, най-големия 3, 9м в края на галерията. За установяване посоката на движение и локализиране изхода на подземните води от Бръшлянската пещера, в крайния ѝ сифон (по течението на реката), в 12. 30 ч. на 19/02/1991г е пуснат 0. 5 kg флуоресцин. При разстояние от 1, 250м между мястото на пускане и мястото на поява на индикатора, максималната скорост на движение на водите под земята е около 43 m/h. Основното количество вода се движи със скорост 31 m/h. С помощта на индикаторния опит недвусмислено се доказва хидравличната връзка между Бръшлянската пещера и извора Сутна бунар. Скоростта на движение на водите, изчислена по права линия, е сравнително ниска (около 30-40 m/h). Хидрометричните измервания показват, че водите от Бръшлянската пещера формират по-малко от половината отток на извора Сутна бунар. Останалите количества се включват в интервала между двата пункта.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата