Големият Красенски манастир

 • Други имена
  Манастир № 284
 • Дължина
  27 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  200 m.
 • Ерозионен базис
  13 m.
 • Година на откриване
  1981
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Големия Красенски манастир № 284“

  с. Красен *Община Иваново *Русенска област

  Местност: Санджаков чифлик

  Русенски карстов район на Ломовете № 103

  Дунавска равнина

  G P S – E 25, 594776 N 43, 443498 – WGS84

  Рег.№ 1240 *Код № 103205 *НМВ 102м

  Обща дължина 19м

  История на откриването: Данни: Обща дължина 27м Денивелация 0м

  Рег.№ 3290 КОД: 103150 НМВ 200м Картирали Камен Димчев, М. Минчева НА 05. 08. 1981 година Клуб „Приста“ Русе Мащаб 1: 100

  Местонахождение: Намира се при с. Красен в местността Санджаков чифлик(Корията). Разположен е между селата Красен и Басарбово на скална ивица, която е впосока запад, над първия рибарник нагоре по течението. Височина над МЕБ 19м. Описание на пещерата: Входът е голям, с неправилна форма, тъй като се виждат и входовете на още две килии: Описанието започваме от килия 1/К-1/от по-големия вход. Отсечка 0-1. Долу в ляво жлеб с ширина 24см, в лявата му част/вътре в него/има втори жлеб с ширина 6см. На 50см от т. 0 и височина 94см – жлеб с ширина 10, дълбочина 5 и височина 33см /10/5/33см/. От същата точка на височина 38см втори жлеб с размери 14/4/8см; в дясно от него на 9смплитък жлеб. На 66см долу в дясно-жлеб /вертикален/ с размери 4/8/26см; на 53см-нов жлеб с ширина 25см, продължава в ляво на 8см стъпаловидно. с ширина 6см и дълбочина 9. 5см. От тази точка на 14см вляво-нов жлеб с ширина 12 и дълбочина 20см. В десния му вътрешен крайима вертикален жлеб с ширина 3см и височина 27см/започва на 4см от основата/. В дясно на 80см и височина 90см гнездо за греда с ширина 10см /височина 8. 5, дълбочина 3. 5, в ляво на 14 см – ново гнездо 8/5/4см; над първото гнездо-ново гнездо-9/9/6см. Отсечка 1-2. На 70см ляво 20см – жлеб 14/6/45см. Над жлеба на височина 82см – втори жлеб – 11/4/28см. Над него има тесен комин, излизащ на стената вън от килията. В дясно също на 70 см на височина 20 м – жлеб, започва с гнездо 11/7/12см, ширина на жлеба 20 см и височина 85см до второ гнездо – 13/11/10см. Височината на втория вход е 1м. На 1. 8м в ляво – жлеб 10/8/81см, горе гнездо 9/7/18см. Азимут на жлеба – 260 гради. Над нишата на 1. 8м на височина 2. 1м жлебът продължава. От гнездото +40см-гнездо 11/33/9см, в дясно-друго гнездо-10/10/12см, отворено към отвеса. На 2. 1м на 30см и височина 1. 64м – жлеб /вертикален/ – 7/6/27см. В ляво на 13см започва жлеб с ширина 17 и дължина 30 см, oбърнат към отвеса. На 2. 7м 80см в дясно-жлебове. От. 2 в дясно-стъпало с ширина 10 и дължина 40см и азимут 347 гради. От същата точка започва жлеб надолу 20 см с ширина 13 и дължина 18см-вертикален. На 1. 25 па жлеба – гнездо; жлебът продължава 8/10/66см. От същата точка – дясно 95см и височина 17см – начало на жлеб – 8/6/100см. Отсечка 3-5. На 1. 7-2. 8м – две изтрити стъпала с ширина 40 и дължина 25см. От площадката до първото стъпало – 30см, от първото до второто стъпало – 15см. На 2. 45м правоъгълна вдлъбнатина с ширина 15, дължина 23 и дълбочина 17см -запълнена с въглени, /азимут 340 гради/. На 9м ляво 1. 8 -1. 1м до жлеб с дължина 55см и дълбочина 8см с азимут 207 гради. Под него вероятно е имало стъп- ало. Цялата част е наклонена на ляво с наклон 33 гради, вероятно къртено от иманяри. В дясно на 2. 5м – ниша за сядане с азимут 95 гради, дължина 105см, ширина 40 и височина 60см. На 4. 3м ляво 2. 5м – ниша за сядане с дължина 116см, дълбочина 30см и височина 86см. На 5. 8м начало на ниша с дължина 2. 1м и дълбочина 80см. В левия ѝ край на височина 70см – хоризонтален жлеб с ширина 40, дълбочина 20 и височина 22см. На 8м в ляво – комин води до малка площадка над килия 2. На 10м дясно 1. 7м до ръб – начало на ниша за сядане +28см, дълбочина 58 и дължина 145см. По средата на тази скамейка има два кръста, с хоризонтална част 13, вертикална 15 и дълбочина 1. 8см. По средата- контур на къща с височина на стената 15, покрив – 14 и стряха – 2см; височина на контура – 21. 5 и ширина заедно с двете стрехи – 27. 5см. Азимут на ръба – 328 гради. Отсечка 5-6. В ляво започва иманярски: насип. След характерно стеснение със силно течение има комин и две разклонения. В ляво под манастира личи част от масивна колона/полуколона/, която продължава под земята, горната ѝ част /вероятно жертвеник/е отрязана наскоро от каменари с машина. От тях е взривена и лявата част на комплекса. От взривената част има паднали блокове с множество жлебове и гнезда Още по-наляво личи взривена част с множество стъпала и площадки, също и жлебове и ниши. Добре ще е да се разкопае колоната, както и да се огледа взривения скален материал.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с две килии

  Карта

 • Картировач(и)
  Камен Димчев, М. Минчева ПК „Приста“-Русе
 • Дата
  1981-08-05