Цар Крумови порти

 • Други имена
  Неолитно селище
 • Дължина
  356 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1908
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Обитавана през неолита, бронзовата и желязната епохи. През 1908г Р. Попов прави сондажи в пещерата. В направените разкопки след 1945г са открити кремъчни оръдия на труда, фрагменти от керамика. Изследвана и картирана от Д. Василев, Д. Филева – ПК „Приста“ гр. Русе. Година 1981. Мащаб 1: 100

  Местонахождение: Намира се в лесопарк Кьошковете.

  Описание на пещерата:

  Представлява комплекс от последователно съединени по-малки пещерички с обща дължина 356м. Срещат се единични екземпляри прилепи.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: К-кс от последователно съединени ниши