Бръшляновата пещера

 • Други имена
  Пещера № 128 б -
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  17 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бръшляновата пещера –

  Пещера № 128б, /№ 6/ –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде (срещу манастира) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1570 *Код № 203170 *НМВ

  Обща дължина 34м. *Денивелация +17м.

  Картирана на 25/07/1976г. от Вилиам Ошанов, Т. Костов СПК „“Академик““ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 1км източно от гара Черепиш, непосредствено под вр. Кулин камък от южната му страна. Пещерата се развива в югозападната част на масива Заграде, на левия бряг на р. Искър. Развита в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с два входа с югозападно изложение и един пропастен, който се намира под кръста на върха. Източният вход е с триъгълна форма, лесно забележим с размери – широк при основата 2м. и височина на свода 7м. Другият вход е с по-малки размери, и двата входа са разположени в основата на скалата. Пещерата се развива в СИ посока, галерията е леко възходяща и представлява диаклазна цепка. Подът е покрит с нанос от пръст. Таванът постъпено се издига във височина и някъде към 10 метър се свързва с повърхността посредством 15 метров комин. На 12м. от входа основната галерия завива на изток и завършва глухо. Двата входа се свързват на 4м. и от там в СЗ посока се отделя малко възходящо разклонение. Пещерата е суха, без пещерни образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена с комин свъзващ се с повърхността

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата