Белата дупка

 • Други имена
  Пещера № 161-
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  355 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Белата дупка –

  Пещера № 161, № 07, № 061 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманов рид (Белата скала) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 371175 N 43, 055806 – WGS84

  Рег.№ 1569 *Код № 203169 *НМВ 328м.

  Обща дължина 31м. *Денивелация +3м.

  Картирана на 15/10/1976г. от Вилиам Ошанов, Т. Костов СПК „“Академик““ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км североизточно от гара Черепиш в местността Белата скала на Шишманов рид, в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. Развита в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, едноетажна, разклонена, с малко дендрити и сталактити.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата