Трънливата пещера

 • Други имена
  Пещера № 139 -
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Трънливата пещера | Пещера № 30, № 139

  Пещера № 139, /№ 30/ –

  с. Лютиброд *Ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде (срещу манастира) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1571 *Код № 203171 *НМВ

  Обща дължина 17м. *Денивелация +4м.

  История на откриването:

  Изслевана и картирана 1976г. от Алексей Бендерев, Ирен Илиева и Емил Николов – СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 2км източно от гара Черепиш в местността Заграде, на I-ва заливна тераса на левия географски бряг на р. Искър. Входът е разположен СИ от манастира, в основата на малък скален венец. От ж. п. гара Черепиш се тръгва по трасето на ж. п. линията посока ж. п. гара Лютиброд, пресича се моста над р. Искър и преди ж. п. тунела отдясно се отделя пътечка която слиза на I-ва заливна тераса. Подминава се къщичката, която е срещу манастира и след около стотина метра вляво над пътечката, скрит в капинака е разположен входът на пещерата. Развита е в карбонатната мантия на Згориградската антиклинала, изградена от средно и горнотриаски, юрски и кредни-оргонски варовици.

  Описание на пещера:

  Входът е с югозападно изложение с куполовидна форма, размери – широчина 7м. и височина на свода 4м. Предверието представлява голяма ниша, подът е постлан с нанос от глина и пръст. По средата на нишата е изкопана от иманяри яма с дълбочина около 1м. В края на нишата в СИ посока се развива малка възходаща, влажна галерия, по пода на която има следи от синтрови панички, някои от тях пълни със захароподобни бисерчета. На четвъртия метър в ляво от основната галерия се отделя малко възходящо разклонение. Пещерата е влажна, едноетажна, разклонена, развита по диаклазна цепка.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата