Хасковски (412)

Обхваща част от Североизточните Родопи – ридовете Чуката и Гората разположени южно от Хасково. Намиращите се там 14 карстови пещери са малки по размери. Образуването им е свързано с разпространението на варовиците. Най-голяма тук е: 4-входната „Маарата“ при с.Мъдреци с дължина 114м.