Габера

 • Други имена
 • Дължина
  48 m.
 • Дълбочина
  24 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  140 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Габера –

  гр. Димитровград *Община Димитровград –

  Хасковска област –

  Местност: парк Пеньо Пенев (Тур. дом)-

  Хасковски карстов район № 412 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 152 *Код № 412002 *НМВ 140м.

  Обща дължина 49м. *Денивелация -21м.

  Картирана на 26/07/1970г от Борис Колев, Георги Минчев и Левон Минасян от ПК „Аида“ гр. Хасково.

  Местонахождение:

  Намира се на 200м югозападно от Туристическия дом в парк „Пеньо Пенев“ на Димитровград. Входа е малък, скрит от храстова растителност в дъното на малък въртоп с диаметър 8м и дълбочина 6м. По ръба на въртопа се разкриват силно окарстени коренни скали от еоценски варовици с жълто кремав до белезникав цвят, залягащи на северозапад с азимут 310′ и ъгъл 10′. Надморската височина на входа е 140м. Пещерата е образувана по две системни пукнати с азимут на простиране 50′ и 90′. Всъщност това са две уширени пукнатини, запълнени отчасти с пролувиални скални материали, които изпълват най-вече третия, най-долния етаж на пещерата.

  Описание на пещерата:

  По своята конфигурация пещерата е с три хоризонтални галерии и два отвеса от по 4м и 11м. През тесен и стръмен канал се влиза в ниско преддверие, запълнено с дребен чакъл. От него в източна посока започва ниска хоризонтална галерия с дължина 12, 5м. Това е първият етаж, който на три места се уширява и образува малки камери с размери 2, 5хЗм и 4х2, 5м. Таванът е почти равен, силно напукан, на места се подават коренищата на почвената растителност. Напролет и при дъжд на много места от тавана капе ускорено вода. Тя корозира варовика, но не отнася разтворения материал, а го натрупва по пода на галерията, където се е образувал дебел до 0, 5-0, 6м пласт от бяло праховидно карбонатно вещество. От лявата страна на първото уширение на първия етаж се намира фуниевиден отвор, който отвежда след 4м отвее във втората хоризонтална част на пещерата. Тя има дължина 8м, средна ширина до 1, 8м и най-голяма височина 4м. Тавана е покрит с разрушени и скални блокове, вторично споени с карбонатно вещество. Стените са покрити с натечни синтрови кори, повлеци и синтрови джобчета. Тази етажна галерия е образувана по пукнатина с простиране 50′ . В единия край на втория етаж зее отвора на 11м отвес, който отвежда в най-ниската част на пещерата. Части от уширената пукнатина са запълнени с едри скални късове, които разделят отвеса на два ръкава, а между балваните на дъното се образува хоризонтална галерия с дължина 13м. През есента, зимата и пролетта дъното на III етаж е запълнено до 1, 5м от проникнала от повърхността вода. Дъното е покрито от алувиални тинести материали. В края на същата галерия се намира тесен и недълбок отвор, който достига до затлачен глинен сифон. Над него се намира комин с височина 8м, запълнен отчасти с едър скален блокаж. Направените метеороложки замери в трите части на пещерата показаха следните резултати:

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата