Смолянски (410)

Обхваща мраморите разположени Ю-ЮИ от Смолян. По-големи пещери тук са: „Бориковската“ с дължина 440м и „Голобоица“ с дължина 362м. Най-дълбока в района е пропастта „Кладето“ при с.Полковник Серафимово с дълбочина -147м, която за разлика от останалите пещери тук е образувана в брекчо-конгломератни скали.