Голобоица

 • Други имена
  Гълабица ;Голобовица 1,2,3,
 • Дължина
  2140 m.
 • Дълбочина
  44 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  850 m.
 • Ерозионен базис
  57 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: да
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:

  Rhinolophus ferrumequinum
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 4
  Специфични особености: Система от 4 пещери,генетично и морфоложки свързани помежду си.

  Пещерата е разположена на десния бряг на Гарга дере /р.Есенска/. Разстоянието от водослива на дерето,което се влива в р.Арда до пещерата е около 450-500 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Д. Райчев, Т. Тодоров, Г. Райчев Студенец гр.Чепеларе
 • Дата
  1969-01-01