Бориковската пещера

  • Други имена
    Червената пещера
  • Дължина
    470 m.
  • Дълбочина
    0 m.
  • Положителна денивелация
    10 m.
  • Надморска височина
    1105 m.
  • Ерозионен базис
    120 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Снимки

    Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: да
    Троглобионти: да
    Защитени биологични видове: да
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове: Открити фосилни кости от пещерна мечка и пещерна хиена
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Установени 5 вида прилепи и 10 вида безгръбначни животни

    Описание на достъпа

    Картирали Димитър Райчев, Георги Райчев, Т. Чолаков Експедиция Клубна експедиция Клуб „Студенец“ Чепеларе Година 1963 Мащаб 1: 500 Прекартирали А. Балджийски, Ал. Жалов, М. Стаменова, Ев. Коев, Иван Семов и др. – РПЕ 2007г. Последна карта 2007г.

    История на откриването Пещерата е проучена, картирана и описана през 1967г от Д. Райчев, Г. Райчев, Т. Чолаков и други по време на пролетна експедиция на чепеларския клуб “Студенец” (Родопски пещерняк, бр. 34, 1967г). Прекартирана на 26/04/2007г. Пещерата е включена в екопътека, която започва от с. Бориково. Посещава се от туристи с водач от Туристическия съвет на с. Могилица. По сведения на водача около 5-6 групи годишно. Пещерата е изключително важно находище на фосилна едра фауна (основно пещерна мечка). Проучвания през 60-70те години са провеждани от Димитър Райчев. Събраният материал се съхранява в Музея на Родопския карст в град Чепеларе. Материалът не е обработен научно и публикуван. Находището е изключително перспективно за бъдещи палеонтологични проучвания. Това имено налага ограничаване на достъпа с цел да не бъде повреждан пласта с палеонтологичен материал, както и да не бъдат събирани находки от неквалифицирани лица. Пещерата е обект на иманярски посегателства. За да ги ограничи, кмета на с. Бориково със съдействието на РИОСВ Смолян е организирал затварянето на входа. Служители на ГС са затворили входа с конструкция от дървени прътове и оградна мрежа. Подобен начин на затваряне напълно ограничава влизането на прилепи в пещерата, ето защо частично е разкрит отвор в горната част на конструкцията.

    Местонахождение Намира се на 1, 5-2км югозападно от с. Бориково в местността Червената пръст, на десния склон на река Бориковска, . Входът е разположен в букова гора на стръмен склон в основата на скален венец, на около 120м над МЕБ. До пещерата води недобре оформена пътека, която започва от сливането на р. Бориковска с малък десен приток.

    Описание на пещерата Ромбоиден вход с размери 4х1. 5м. Пещерата е еднообразна, канална, едногалерийна, с ширини и височини между 4 и 10м. До 270м пода е покрит предимно с глина, в който са съхранени много фосилни находки на едри бозайници (основно пещерна мечка). На няколко места има дълбоки напречни изкопи с дълбочина до 2м. От 270м до 380м има предимно калцитни наслаги. Само краят на пещерата е богат на вторични образувания. Останалата част на пещерата е бедна на образувания, но богата на палеонтологични находки.

    Екипиране за ТЕВ Няма данни

    Отвеси: не
    Необходим алпийски инвентар: не
    Необходимо въже: не
    Стълба: не
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: Едноетажна,моноканална