Бориковската пещера

 • Други имена
  Червената пещера
 • Дължина
  470 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  1105 m.
 • Ерозионен базис
  120 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: да
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Открити фосилни кости от пещерна мечка и пещерна хиена
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Установени 5 вида прилепи и 10 вида безгръбначни животни

  Описание на достъпа

  Картирали Димитър Райчев, Георги Райчев, Т. Чолаков Експедиция Клубна експедиция Клуб „Студенец“ Чепеларе Година 1963 Мащаб 1: 500 Прекартирали А. Балджийски, Ал. Жалов, М. Стаменова, Ев. Коев, Иван Семов и др. – РПЕ 2007г. Последна карта 2007г.

  История на откриването Пещерата е проучена, картирана и описана през 1967г от Д. Райчев, Г. Райчев, Т. Чолаков и други по време на пролетна експедиция на чепеларския клуб “Студенец” (Родопски пещерняк, бр. 34, 1967г). Прекартирана на 26/04/2007г. Пещерата е включена в екопътека, която започва от с. Бориково. Посещава се от туристи с водач от Туристическия съвет на с. Могилица. По сведения на водача около 5-6 групи годишно. Пещерата е изключително важно находище на фосилна едра фауна (основно пещерна мечка). Проучвания през 60-70те години са провеждани от Димитър Райчев. Събраният материал се съхранява в Музея на Родопския карст в град Чепеларе. Материалът не е обработен научно и публикуван. Находището е изключително перспективно за бъдещи палеонтологични проучвания. Това имено налага ограничаване на достъпа с цел да не бъде повреждан пласта с палеонтологичен материал, както и да не бъдат събирани находки от неквалифицирани лица. Пещерата е обект на иманярски посегателства. За да ги ограничи, кмета на с. Бориково със съдействието на РИОСВ Смолян е организирал затварянето на входа. Служители на ГС са затворили входа с конструкция от дървени прътове и оградна мрежа. Подобен начин на затваряне напълно ограничава влизането на прилепи в пещерата, ето защо частично е разкрит отвор в горната част на конструкцията.

  Местонахождение Намира се на 1, 5-2км югозападно от с. Бориково в местността Червената пръст, на десния склон на река Бориковска, . Входът е разположен в букова гора на стръмен склон в основата на скален венец, на около 120м над МЕБ. До пещерата води недобре оформена пътека, която започва от сливането на р. Бориковска с малък десен приток.

  Описание на пещерата Ромбоиден вход с размери 4х1. 5м. Пещерата е еднообразна, канална, едногалерийна, с ширини и височини между 4 и 10м. До 270м пода е покрит предимно с глина, в който са съхранени много фосилни находки на едри бозайници (основно пещерна мечка). На няколко места има дълбоки напречни изкопи с дълбочина до 2м. От 270м до 380м има предимно калцитни наслаги. Само краят на пещерата е богат на вторични образувания. Останалата част на пещерата е бедна на образувания, но богата на палеонтологични находки.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,моноканална

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Жалов, Ев.Коев (2007); Д. Райчев Хеликтит гр. София, Студенец гр.Чепеларе,
 • Дата
  2007-04-26