Звездна

 • Други имена
  Манастирската дупка
 • Дължина
  57 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  13 m.
 • Надморска височина
  415 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Картирана през 1964г от Божан Маринов. На около 20 м западно от входа на пещерата се намира скална монашеска килия. Намерени са фрагменти от керамика. Прекартирана 1996г по време на РПЕ от Здравко Илиев – ПК „Еделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се в основата на скалния масив под старото укрепление Ялдъз табия (Звездно укрепление) на Шуменското плато. По морфогенетична типология – изворна (антропогенно моделирана). Карстов базис – локален Струмба, (Текедере), а регионален – Поройна река. Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавcката платформа. Има гънково-разломен строеж и се разглежда като плитка синклинала (Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий).

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Интересна по своя строеж, с дължина на галериите 57 м, по централна ос 44 м. Хоризонтална, суха, едноетажна, разклонена. Обитава се от единични екземпляри прилепи.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с изходящ 13м. комин

  Карта

 • Картировач(и)
  Божан Маринов, Здр.Илиев САК "Хадес" гр. Шумен, Реп. експедиция
 • Дата
  1996