Заслона

 • Други имена
  Пещера № 5
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Срещат се единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Предполага се, че пещерата е служила като скит през 12 век. При сондаж са разкрити три културни пласта, в които са намерени кости от пещерна мечка, долна лява челюст от пещерна хиена, зъби от див кон, каменна брадвичка и няколко железни парчета от неизвестен предмет. Изследвана през 1964г от Б. Маринов. Прекартирана 1996г по време на РПЕ от Здравко Илиев – ПК „Еделвайс“ гр. София. Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавcката платформа. Има гънково-разломен строеж и се разглежда като плитка синклинала(Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий).

  Местонахождение:

  Намира се в подножието на скалния масив на 200м северно над лагер-школа „Ивански“. Над нея е бившия пещерен заслон – учебна база на пещерния клуб, в момента руини и свърталище на змии.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, разклонена, проходна, без образувания. Срещат се единични екземпляри прилепи.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена, с 2 изходящи комина

  Карта

 • Картировач(и)
  Б.Маринов, Здр. Илиев САК "Хадес" гр. Шумен, Републиканска експедиция
 • Дата
  1996