Юбилейна 74

 • Други имена
 • Дължина
  814 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  580 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Убежище на 3 вида прилепи. Установени са около 10 вида безгръбначни животни
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  ПК "Бесапара" Пещера
 • Дата