Пещерски (406)

Обхваща северните склонове на Баташки рид, Западни Родопи и Бесапарските ридове, където са и разпространени мрамори. Сред 22-те проучени тук пещери по-големи са: „Водната“ с дължина 1,000м, „Новата“ с дължина 825м, „Юбилейна“ с дължина 814м, „Снежанка“ с дължина 276м., всичките край гр. Пещера.