Ямата на ръба

 • Други имена
  Пещера № 205 -
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ямата на ръба. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачанскипещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4807. Районен № 203 637. Дължина (12. 50 м), денивелация (–3. 80 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата Ямата на ръба отстои на около 1500 м източно от г. Черепиш. Той е разположени в югоизточната (връхна) част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обрастнала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стари къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер. След като се подмине входа на пещерата Бълхарка се набира височина, като целта е да се достигне връхната част на масива. Продължава се в източна посока, като леко се слиза от връхната част на масива в югоизточна посока. От тази позиция ясно може да бъде забелязано единично дърво (дъб), растящо на склона. От него на около 5-8 м по посока на връхната част на масива в основата на невисоки скали се разкрива входа на пещерата Ямката. На около 5 м над нея също сред скали са разположени два от входовете на пещерата Ямата на ръба. И двете пещери са маркирани с червена боя и номера съответно 4810 и 4807. Описание: Пещерата има три входа, разположени от запад на югоизток. Най-западно разположеният от тях е с неправилна форма и размери 0. 60 м на 0. 85 м. Поради малките си размери той не е удобен за проникване в пещерата. На около 5 м по югоизточно е разположен вторият вход с размери 1. 40 м на 1. 10 м. Той представлява кръгло кладенче с дълбочина 2. 70 м. Дъното му е покрито с изсъхнали листа от дървото, което расте във входа на пещерата. От това място в северозападна посока се отделя ниска криволичеща галерия, която отвежда до вход № 1. От вход № 2 в югоизточна посока се отделя също ниска галерия, която отвежда до вход № 3, който е разположен на високите скални венци и е достъпен само от пещерата. Неговите размери са 1. 10 м на 0. 90 м. Пещерата е суха и проветрива. Тя има незначителни размери. Дължина 12. 50 м при денивелация от -3. 80 м, считана от най-високо разположения вход № 2. История на проучването: Няма сведения за подобна пещера в главната картотека на БФС. Входовете ѝ са открити по време на теренно обхождане в м. Заград от К. Стоичков на 10. 11. 2003г. По време на същата проява е съставена и картата от К. Стоичков, А. Жалов и М. Стаменова, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Ямата на ръба. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачанскипещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4807. Районен № 203 637. Дължина (12. 50 м), денивелация (–3. 80 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата Ямата на ръба отстои на около 1500 м източно от г. Черепиш. Той е разположени в югоизточната (връхна) част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обрастнала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стари къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер. След като се подмине входа на пещерата Бълхарка се набира височина, като целта е да се достигне връхната част на масива. Продължава се в източна посока, като леко се слиза от връхната част на масива в югоизточна посока. От тази позиция ясно може да бъде забелязано единично дърво (дъб), растящо на склона. От него на около 5-8 м по посока на връхната част на масива в основата на невисоки скали се разкрива входа на пещерата Ямката. На около 5 м над нея също сред скали са разположени два от входовете на пещерата Ямата на ръба. И двете пещери са маркирани с червена боя и номера съответно 4810 и 4807. Описание: Пещерата има три входа, разположени от запад на югоизток. Най-западно разположеният от тях е с неправилна форма и размери 0. 60 м на 0. 85 м. Поради малките си размери той не е удобен за проникване в пещерата. На около 5 м по югоизточно е разположен вторият вход с размери 1. 40 м на 1. 10 м. Той представлява кръгло кладенче с дълбочина 2. 70 м. Дъното му е покрито с изсъхнали листа от дървото, което расте във входа на пещерата. От това място в северозападна посока се отделя ниска криволичеща галерия, която отвежда до вход № 1. От вход № 2 в югоизточна посока се отделя също ниска галерия, която отвежда до вход № 3, който е разположен на високите скални венци и е достъпен само от пещерата. Неговите размери са 1. 10 м на 0. 90 м. Пещерата е суха и проветрива. Тя има незначителни размери. Дължина 12. 50 м при денивелация от -3. 80 м, считана от най-високо разположения вход № 2. История на проучването: Няма сведения за подобна пещера в главната картотека на БФС. Входовете ѝ са открити по време на теренно обхождане в м. Заград от К. Стоичков на 10. 11. 2003г. По време на същата проява е съставена и картата от К. Стоичков, А. Жалов и М. Стаменова, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,неразклонена