Ямата на Клокотиш

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  16 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1212 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Източник: ПК “Хелектит”-София. Ямата. с. Губеш. м. Клокотиш. Понорски пещерен район 204. рег №3099. Районен № 204083. дължина (11. 80 м), денивелация (-16. 20 м). площ 11. 2 м 2.

  GPS координати по Пулково N 43° 03′ 24. 3“ E 23° 02′ 42. 2“

  Местонахождение и достъп: Намира се на 2. 3 км. южно от с. Губеш и 3. 8 км северозападно от гр. Годеч, в местността Клокотиш разположена в централната част на Равненско-Клокотишкото плато, Видличко-Височка Стара планина, Зап. Ст. планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Изходен пункт за пещерата е гр. Годеч, откъдето до нея може да се достигне по три алтернативни маршрута: с. Равна-м. Поище-Клокотиш; по пътя за с. Губеш до м. Разкръсте и от там до Клокотиш и директно от Годеч, като най-къс и сравнително удобен е последният (~1. 30 ч.). За него се изхожда от северния край на годечката махала Трап, откъдето води началото си землен път. Същият изкачва склона, след което взима югозападна посока, след около 0. 5 км прави рязък завой на североизток и преминава през седло между два малки върха. След това пътят се спуска плавно на северозапад (ляво) към разлята долина обособена между масивите Вучи баба и Среднио рид и след ~1 км достига до карстова долина, в която има 7 въртопа. Пещерата Ямата се намира в първия от тях в дясно от пътя. Описание: Отворът се намира на 1212 м. н. в. и представлява фуниеобразен въртоп с формата на кръг и диаметър ~14 м. със стръмни до вертикални склонове. Проникването в него, без въже може да се осъществи само откъм южната страна. След слизането, в основата на срещулежащата (отвесна) страна се разкрива вход на пещера с пещообразна форма и размери: ширина 2. 40 м и височина 1. 2 м. Следва наклонена под 35 g галерия, с триъгълен профил и под изцяло покрит с ръбести камъни, образуващи сипей. Почти в самия ѝ край тя завива на запад, снишава се рязко и завършва с наклонен тесняк. Не се срещат вторични образувания. Пещерата е образувана в долноюрски варовици. Нейната денивелация е – 16. 2 м, а дължината и 11. 8 м. Площ: 11. 2 м 2 История на проучването: Посетена е за първи път от А . Жалов и З. Илиев по време на Националната пещерна експедиция “Видлич” през 1986г. Картирана от А. Жалов и К. Стоичков на 16. 07. 2000г. по време на експедиция на ПК “Хелектит”-София. Алексей Жалов – ПК “Хелектит”София.

  Описание на достъпа

  Източник: ПК “Хелектит”-София. Ямата. с. Губеш. м. Клокотиш. Понорски пещерен район 204. рег №3099. Районен № 204083. дължина (11. 80 м), денивелация (-16. 20 м). площ 11. 2 м 2.

  GPS координати по Пулково N 43° 03′ 24. 3“ E 23° 02′ 42. 2“

  Местонахождение и достъп: Намира се на 2. 3 км. южно от с. Губеш и 3. 8 км северозападно от гр. Годеч, в местността Клокотиш разположена в централната част на Равненско-Клокотишкото плато, Видличко-Височка Стара планина, Зап. Ст. планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Изходен пункт за пещерата е гр. Годеч, откъдето до нея може да се достигне по три алтернативни маршрута: с. Равна-м. Поище-Клокотиш; по пътя за с. Губеш до м. Разкръсте и от там до Клокотиш и директно от Годеч, като най-къс и сравнително удобен е последният (~1. 30 ч.). За него се изхожда от северния край на годечката махала Трап, откъдето води началото си землен път. Същият изкачва склона, след което взима югозападна посока, след около 0. 5 км прави рязък завой на североизток и преминава през седло между два малки върха. След това пътят се спуска плавно на северозапад (ляво) към разлята долина обособена между масивите Вучи баба и Среднио рид и след ~1 км достига до карстова долина, в която има 7 въртопа. Пещерата Ямата се намира в първия от тях в дясно от пътя. Описание: Отворът се намира на 1212 м. н. в. и представлява фуниеобразен въртоп с формата на кръг и диаметър ~14 м. със стръмни до вертикални склонове. Проникването в него, без въже може да се осъществи само откъм южната страна. След слизането, в основата на срещулежащата (отвесна) страна се разкрива вход на пещера с пещообразна форма и размери: ширина 2. 40 м и височина 1. 2 м. Следва наклонена под 35 g галерия, с триъгълен профил и под изцяло покрит с ръбести камъни, образуващи сипей. Почти в самия ѝ край тя завива на запад, снишава се рязко и завършва с наклонен тесняк. Не се срещат вторични образувания. Пещерата е образувана в долноюрски варовици. Нейната денивелация е – 16. 2 м, а дължината и 11. 8 м. Площ: 11. 2 м 2 История на проучването: Посетена е за първи път от А . Жалов и З. Илиев по време на Националната пещерна експедиция “Видлич” през 1986г. Картирана от А. Жалов и К. Стоичков на 16. 07. 2000г. по време на експедиция на ПК “Хелектит”-София. Алексей Жалов – ПК “Хелектит”София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ