Водната пещера

 • Други имена
  Боровска водна -
 • Дължина
  455 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  43 m.
 • Надморска височина
  750 m.
 • Ерозионен базис
  3 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Водната пещера | Боровска водна

  с. Мостово *Код на ЕКАТТЕ: 49151-

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Змиин бурун (Ер кюприя) –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – WGS84 –

  Рег.№ 76 *Код № 407009 *НМВ 750м.

  Обща дължина 455м. *Денивелация 54м. (-11м, +43м)

  Известна на местното население под името „Водната“ поради факта, че от нея извира подземен поток и се влива в р. Сушица. Някои я наричат още и „Боровска водна“, защото се намирала в землището на с. Борово. По близост и местонахождение тя е отнесена към с. Мостово. Проучена за първи път по време на МПЕкспедиция „Добростан 7“ от смесен българо-руски екип. Картата е направена от А. Петкова, Л. Попов, В. Волков и М. Ейгел в рамките на горната експедиция. Прекартирана в периода 1981-1983г от Д. Тодоров, И. Петров, Вл. Грънчаров и Г. Миндев от „Академик“ гр. Пловдив. След разкопаване на пясъчни сифони те прибавят още 50м нови галерии.

  Местонахождение:

  Входа на пещерата се намира на левия географски бряг по течението на р. Сушица на около 1. 5ч път от естествения мост Ер Кюприя при с. Мостово. Движението се извършва по десния бряг. На места се пресичат големи сипеи. При достигане до входа се връща малко назад и там се пресича реката. Отляво на входа има удобно място за биакуване. Пещерата е развита в мрамори от Горната метаморфна серия. Районът е част от южното бедро на Среднородопската антиклинала, изградена от мощна свита метаморфизирани карбонатни скали с архайско-протерозойска възраст. Височина над МЕБ 3м.

  Описание на пещерата:

  Входът (с източно изложение) е забележителен с големите си размери – височина 7м и ширина 22м и се намира на 3 метра над руслото на р. Сушица, която има главна заслуга за образуването на пещерата. При големи води има опасност от нахлуването на реката в пещерата. Вляво голям скален отломък разделя галерията на две, след което отново двете части се събират. Пасажът е низходящ и се стеснява. Заобикалят се два пясъчни сифона, като след втория се излиза в малка заличка. Надолу тя отвежда към сифон, направо задънва в тесен тунел, а продължението е във възходяща посока. Галерия води до голяма зала. Напред тя меандрира и задънва. Пода е покрит с големи гравитационни блокове. Отклонение вдясно отвежда до тясна и дълга галерия, успоредна на голямата зала. Вдясно галерията се стеснява, завива наляво и излиза в малко уширение. Продължението е вляво след отклонението от голямата зала. Проходът видимо се разширява. Няма никакви отклонения и представлява един прав коридор, който излиза в друга зала. По размери тя е по-малка от първата. В ляво се вижда дълбок кладенец без продължение. Залата преминава отново в тясна и права галерия. Тавана постепенно се издига, следва стръмно изкачване и се попада в последната зала. Пещерата в тази си горна част завършва в тясна галерия, преминаваща във висок комин. Тя е многоетажна и разклонена, влажна и периодично водна. През долния етаж протича подземен поток с неустановен дебит. Пещерата е била легло на реката в минало време. Затова тесните ѝ разклонения са пълни с пясък и камъни довлечени от вън. Образувания има във всички части на пещерата. Преобладават сталактити с най-разнообразни форми, драперии и навлеци по стените и дендритните образувания.

  Описание на достъпа

  Водната пещера | Боровска водна

  с. Мостово *Код на ЕКАТТЕ: 49151-

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Змиин бурун (Ер кюприя) –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – WGS84 –

  Рег.№ 76 *Код № 407009 *НМВ 750м.

  Обща дължина 455м. *Денивелация 54м. (-11м, +43м)

  Известна на местното население под името „Водната“ поради факта, че от нея извира подземен поток и се влива в р. Сушица. Някои я наричат още и „Боровска водна“, защото се намирала в землището на с. Борово. По близост и местонахождение тя е отнесена към с. Мостово. Проучена за първи път по време на МПЕкспедиция „Добростан 7“ от смесен българо-руски екип. Картата е направена от А. Петкова, Л. Попов, В. Волков и М. Ейгел в рамките на горната експедиция. Прекартирана в периода 1981-1983г от Д. Тодоров, И. Петров, Вл. Грънчаров и Г. Миндев от „Академик“ гр. Пловдив. След разкопаване на пясъчни сифони те прибавят още 50м нови галерии.

  Местонахождение:

  Входа на пещерата се намира на левия географски бряг по течението на р. Сушица на около 1. 5ч път от естествения мост Ер Кюприя при с. Мостово. Движението се извършва по десния бряг. На места се пресичат големи сипеи. При достигане до входа се връща малко назад и там се пресича реката. Отляво на входа има удобно място за биакуване. Пещерата е развита в мрамори от Горната метаморфна серия. Районът е част от южното бедро на Среднородопската антиклинала, изградена от мощна свита метаморфизирани карбонатни скали с архайско-протерозойска възраст. Височина над МЕБ 3м.

  Описание на пещерата:

  Входът (с източно изложение) е забележителен с големите си размери – височина 7м и ширина 22м и се намира на 3 метра над руслото на р. Сушица, която има главна заслуга за образуването на пещерата. При големи води има опасност от нахлуването на реката в пещерата. Вляво голям скален отломък разделя галерията на две, след което отново двете части се събират. Пасажът е низходящ и се стеснява. Заобикалят се два пясъчни сифона, като след втория се излиза в малка заличка. Надолу тя отвежда към сифон, направо задънва в тесен тунел, а продължението е във възходяща посока. Галерия води до голяма зала. Напред тя меандрира и задънва. Пода е покрит с големи гравитационни блокове. Отклонение вдясно отвежда до тясна и дълга галерия, успоредна на голямата зала. Вдясно галерията се стеснява, завива наляво и излиза в малко уширение. Продължението е вляво след отклонението от голямата зала. Проходът видимо се разширява. Няма никакви отклонения и представлява един прав коридор, който излиза в друга зала. По размери тя е по-малка от първата. В ляво се вижда дълбок кладенец без продължение. Залата преминава отново в тясна и права галерия. Тавана постепенно се издига, следва стръмно изкачване и се попада в последната зала. Пещерата в тази си горна част завършва в тясна галерия, преминаваща във висок комин. Тя е многоетажна и разклонена, влажна и периодично водна. През долния етаж протича подземен поток с неустановен дебит. Пещерата е била легло на реката в минало време. Затова тесните ѝ разклонения са пълни с пясък и камъни довлечени от вън. Образувания има във всички части на пещерата. Преобладават сталактити с най-разнообразни форми, драперии и навлеци по стените и дендритните образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: многоетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата