Варовитец

 • Други имена
  Водопада -
 • Дължина
  200 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  468 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Източник: К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София Варовитец. с. Гложене м. Водопада. Панежки пещерен район № 207. № 3729. Районен №209127 Дължина (200. 00 м), денивелация (+6. 00 м).

  GPS-координати по WGS 84: N 42о 58′ 92. 8″ E 24о 12′ 06. 3″ + 7м.

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата е разположен на около 310 м по права линия над пътя Гложене-Тетевен. Той се разкрива в местността Водопада намираща се над Мотел Видрите в самия край на с. Гложене. Входа на пещерата е периодичен карстов извор. Той попада на територията на Васильовска планина, Стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Папещерен район 209 Върви се по главният път от с. Гложене за гр. Тетевен. Малко преди табелата за излизане от селото в ляво край пътя се намира Мотел Видрите. Пред мотела има чешма, а зад нея поток и дере. Тръгва се по дерето с водата. Изкачването е без пътека. Достига се до черен път пресичащ масива. (Този път се отделя от главното шосе на около 200 м преди мотела). Отново се започва изкачване по дерето с водата и се достига до отвесни скали и висок водопад. Скалите се заобикалят от северната страна-в ляво. Следва стръмно изкачване и се излиза на заравненост над водопада. На това място има каптаж. Следва втори много по нисък каскаден водопад. Върви се по десния географски бряг на потока. Над втория водопад има малка полянка. Пресича се потока и се следва потока. Върви се в ниска млада горичка. Следва ново изкачване и се достига до входа на пещерата, който е периодичен извор с размери 1. 50х0. 80 м. Пролетно време той е напълно залят с вода и представлява сифон. Входа отстои на около 500 м от Мотел Видрите и на около 310 м по права линия от него. Той е разположен на 468 м. н. в.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена –