Васильовски (209)

Обхваща главно едноименната планина и рида Лественица. Най-дълга тук е известната изворна пещера „Градешнишката“ („Рушовата“) при с.Градешница с дължина 830м. В района са проучени и две пропастни пещери – „Малия соват“ с дълбочина -140м и „Стотака“ с дълбочина -100м при с.Брязово. Тук се намира и известния карстов извор и пещерата „Топля“ с дължина 286м край с.Голяма Желязна.