Светлата диаклазна цепка

 • Други имена
  Пещера № 7
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  35 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Светлата диаклазна цепка. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5357. Районен № 203 742. Дължина (15. 00 м), денивелация (+7. 17 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 2. 5 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в основата втория хоризонт на скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. След около 20 метра в дясно в основата на венеца, разположен над пътеката се вижда вход. Той се вижда съвсем отчетливо. До него се стига след изкачване по склона. Той е маркиран със синя боя ПД 8. От него се тръгва по пътека която навлиза в стръмен дол на прекъсване на скалните венци. Отклоняваме се от пътеката в дясно. Навлиза се в улей. Входа е разположен в основата на скалния венц. Входа и е маркиран с червена боя и № 5357. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на висок скален венец. Той има триъгълна форма и е с южно изложение. Неговите размери са 3. 50х5. 00 м. От него в североизточна посока се отделя възходяща галерия. Пода и е застлан с дребен чакъл а височината на свода на места достига до 4. 50 м. На четвъртия метър на лявата стена на галерията се забелязва отвора на комин висок около 2 метра. След шестия метър галерията постепенно се стеснява, а свода и се снижава. Пещерата задънва на 15-тия метър с непреодолимо стеснение. Пещерата е топла. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Размерите и са дължина 15. 00 м при денивелация от (+7. 17м). История на проучването Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Има вероятност такава да има в някой личен архив. Не е открита и такава в картотеката на ПК “Черни връх”, които са главните изследователи на района. Пещерата е проучена и картирана на 28. 07. 2007г. по време на теренен обход в района от З. Илиев завеждащ ГКПБ и С. Брашнаров ПК “Хеликтит”-София.

  Описание на достъпа

  Светлата диаклазна цепка. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5357. Районен № 203 742. Дължина (15. 00 м), денивелация (+7. 17 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 2. 5 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в основата втория хоризонт на скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. След около 20 метра в дясно в основата на венеца, разположен над пътеката се вижда вход. Той се вижда съвсем отчетливо. До него се стига след изкачване по склона. Той е маркиран със синя боя ПД 8. От него се тръгва по пътека която навлиза в стръмен дол на прекъсване на скалните венци. Отклоняваме се от пътеката в дясно. Навлиза се в улей. Входа е разположен в основата на скалния венц. Входа и е маркиран с червена боя и № 5357. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на висок скален венец. Той има триъгълна форма и е с южно изложение. Неговите размери са 3. 50х5. 00 м. От него в североизточна посока се отделя възходяща галерия. Пода и е застлан с дребен чакъл а височината на свода на места достига до 4. 50 м. На четвъртия метър на лявата стена на галерията се забелязва отвора на комин висок около 2 метра. След шестия метър галерията постепенно се стеснява, а свода и се снижава. Пещерата задънва на 15-тия метър с непреодолимо стеснение. Пещерата е топла. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Размерите и са дължина 15. 00 м при денивелация от (+7. 17м). История на проучването Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Има вероятност такава да има в някой личен архив. Не е открита и такава в картотеката на ПК “Черни връх”, които са главните изследователи на района. Пещерата е проучена и картирана на 28.07.2007 г. по време на теренен обход в района от З. Илиев завеждащ ГКПБ и С. Брашнаров ПК “Хеликтит”-София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, с едно възходящо разклонение

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата