Бачева дупка

 • Други имена
 • Дължина
  68 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
  2007
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бачева дупка. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5356. Районен № 203 741. Дължина (68. 26 м), денивелация (4. 22 м), (-3. 63 м), (+1. 58 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 2. 5 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в основата втория хоризонт на скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. След около 20 метра в дясно в основата на венеца, разположен над пътеката се вижда вход. Той се вижда съвсем отчетливо. До него се стига след изкачване по склона. Той е маркиран със синя боя ПД 8. От него се тръгва по пътека която навлиза в стръмен дол на прекъсване на скалните венци. Отклоняваме се от пътеката в ляво и се достига до тераса на скалния венец, на която е разположена пещерата в основата на средния скат скални венци. Входа и е маркиран с червена боя и № 5356. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на висок скален венец. Той има почти триъгълна форма и е с южно изложение. Неговите размери са 1. 40х1. 80 м. От него в североизточна посока се отделя хоризонтална галерия. Пода и е застлан с дребен чакъл а височината и на места достига до 2. 50 м. На третия метър на дясната стена на галерията има поставена паметна плоча. Веднага след нея от основната галерия в дясно се отделя възходяща, тясна и къса галерия. На десетия метър галерията завива на север. На това място има късо и тясно, ляво разклонение. По пода се забелязват по големи камъни, глина, синтрови кори и сталагмити. Пет метра по-напред в лявата страна на галерията се забелязва отвор на плитък отвес дълбок 3. 50 м. Той отвежда до късо долно етажче на пещерата. След този участък следва стеснение на галерията и отново завой но североизток. Забелязват се стари корозионни нива и ново късо разклонение в ляво. Достига се до уширение и калцирани камъни на пода, както и сухи синтрови кори-прегради. Веднага след синтровите кори в дясно до стената се вижда тясна дупка и отвес около 2 м. На това място при разчистване има вероятност да се разкрие продължение на пещерата. Постепенно галерията се снишава след този участък а малко по напред се забелязва и късо горно етажче. По свода се виждат и сталактити, дендрити и натечни форми. В края си галерията става възходяща и задънва в непреодолимо стеснение. Преди този участък има още една тясна цепка в пода от която се долавя слабо въздушно течение. Пещерата е топла. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Размерите и са дължина 68. 26 м при денивелация от (4. 22 м), (-3. 63 м), (+1. 58м). История на проучването Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Има вероятност такава да има в някой личен архив. Не е открита и такава в картотеката на ПК “Черни връх”, които са главните изследователи на района. Пещерата е проучена и картирана на 28. 07. 2007 г. по време на теренен обход в района от З. Илиев завеждащ ГКПБ, М. Брашнарова ПК “Хеликтит”-София и К. Брашнарова.

  Описание на достъпа

  Бачева дупка. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5356. Районен № 203 741. Дължина (68. 26 м), денивелация (4. 22 м), (-3. 63 м), (+1. 58 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 2. 5 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в основата втория хоризонт на скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. След около 20 метра в дясно в основата на венеца, разположен над пътеката се вижда вход. Той се вижда съвсем отчетливо. До него се стига след изкачване по склона. Той е маркиран със синя боя ПД 8. От него се тръгва по пътека която навлиза в стръмен дол на прекъсване на скалните венци. Отклоняваме се от пътеката в ляво и се достига до тераса на скалния венец, на която е разположена пещерата в основата на средния скат скални венци. Входа и е маркиран с червена боя и № 5356. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на висок скален венец. Той има почти триъгълна форма и е с южно изложение. Неговите размери са 1. 40х1. 80 м. От него в североизточна посока се отделя хоризонтална галерия. Пода и е застлан с дребен чакъл а височината и на места достига до 2. 50 м. На третия метър на дясната стена на галерията има поставена паметна плоча. Веднага след нея от основната галерия в дясно се отделя възходяща, тясна и къса галерия. На десетия метър галерията завива на север. На това място има късо и тясно, ляво разклонение. По пода се забелязват по големи камъни, глина, синтрови кори и сталагмити. Пет метра по-напред в лявата страна на галерията се забелязва отвор на плитък отвес дълбок 3. 50 м. Той отвежда до късо долно етажче на пещерата. След този участък следва стеснение на галерията и отново завой но североизток. Забелязват се стари корозионни нива и ново късо разклонение в ляво. Достига се до уширение и калцирани камъни на пода, както и сухи синтрови кори-прегради. Веднага след синтровите кори в дясно до стената се вижда тясна дупка и отвес около 2 м. На това място при разчистване има вероятност да се разкрие продължение на пещерата. Постепенно галерията се снишава след този участък а малко по напред се забелязва и късо горно етажче. По свода се виждат и сталактити, дендрити и натечни форми. В края си галерията става възходяща и задънва в непреодолимо стеснение. Преди този участък има още една тясна цепка в пода от която се долавя слабо въздушно течение. Пещерата е топла. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Размерите и са дължина 68. 26 м при денивелация от (4. 22 м), (-3. 63 м), (+1. 58м). История на проучването Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Има вероятност такава да има в някой личен архив. Не е открита и такава в картотеката на ПК “Черни връх”, които са главните изследователи на района. Пещерата е проучена и картирана на 28. 07. 2007г. по време на теренен обход в района от З. Илиев завеждащ ГКПБ, М. Брашнарова ПК “Хеликтит”-София и К. Брашнарова.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Зд.Илиев, М.Брашнарова ПК "Еделвайс" София, ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2007-07-28