Стрешерска дупка 1

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1040 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Стрешерска дупка №1-

  с. Лютаджик *Община Враца

  Врачанска област –

  Местност: вр. Стрешеро-

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  G P S – E: 23, 273100 N: 43123575 – WGS84-

  Рег.№ 6020 *Код № 203840 * НМВ 1094м.

  Обща дължина 4м. *Денивелация -10м.

  Изследвана и картирана на 02/07/2010г. от Мария Златкова при провеждане на клубна експедиция от СС „МОЕРПА“ гр. София. Мащаб 1: 100.“На лятната ни експедиция в Леденишкия район обиколих премката под вр. Стрешеро, от страната на Мижишница. На времето през нея минаваше пътека от Циглеви кошари за Барките и ние често си я използвахме. Днес от пътеката няма и следа, но въртопите си бяха там. Около и в тях не открих нещо перспективно за разкопаване и се отправих нагоре по склона към върха. След 150м. попаднах на малка негативна форма всред карите и тясна цепка, в кято камъка замина около -10м. М. Златкова“.

  Местонахождение:

  Намират се на югоизточния склон на вр. Стрешеро.

  Описание на пещерата:

  Десет метрова, тясна диаклазна пропаст. Суха, едноетажна, неразклонена. Пропастта е развита в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес 8м.

  Описание на достъпа

  Стрешерска дупка №1-

  с. Лютаджик *Община Враца

  Врачанска област –

  Местност: вр. Стрешеро-

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  G P S – E: 23, 273100 N: 43123575 – WGS84-

  Рег.№ 6020 *Код № 203840 * НМВ 1094м.

  Обща дължина 4м. *Денивелация -10м.

  Изследвана и картирана на 02/07/2010г. от Мария Златкова при провеждане на клубна експедиция от СС „МОЕРПА“ гр. София. Мащаб 1: 100.“На лятната ни експедиция в Леденишкия район обиколих премката под вр. Стрешеро, от страната на Мижишница. На времето през нея минаваше пътека от Циглеви кошари за Барките и ние често си я използвахме. Днес от пътеката няма и следа, но въртопите си бяха там. Около и в тях не открих нещо перспективно за разкопаване и се отправих нагоре по склона към върха. След 150м. попаднах на малка негативна форма всред карите и тясна цепка, в кято камъка замина около -10м. М. Златкова“.

  Местонахождение:

  Намират се на югоизточния склон на вр. Стрешеро.

  Описание на пещерата:

  Десет метрова, тясна диаклазна пропаст. Суха, едноетажна, неразклонена. Пропастта е развита в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес 8м.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: н.д.
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 10 м.