Шумата

 • Други имена
 • Дължина
  4 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Шумата /*Стрешерска дупка 2-

  с. Лютаджик *Община Враца

  Врачанска област –

  Местност: вр. Стрешеро-

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 6021 *Код № 203841

  Обща дължина 4м. *Денивелация -14м.

  Изследвана и картирана на 23/07/2011г. от Мария Златкова при провеждане на клубна експедиция от СС „МОЕРПА“ гр. София. Мащаб 1: 200.“След като миналото лято открихме три дупки под вр. Стрешеро, решихме и това лято да отидем и продължим обхода на района под върха, където има серия от въртопи и се очаква да има и якакви дупки. Бяме двамата с Братока и точно над един толям и добре оформен въртоп попаднахме на широкия отвор на пропаст. Видя ни се повече от 10м. кладенеца, а носехме само една стълба и оставихме проникването за следващите дни. Още на другия ден отидохме със Стоян и Братока да я пуснем, като дори взехме и въже и екипировка, но уви отвеса си беше точно -10м. и наклонено дъно, с дебел слой букова шума. Ръчнахме с един кол из шумата и в най-ниската част на дъното той все пак потъна целия надолу(-2м), та решихме и да покопаем. Извадихме доста лесно шумата, която се оказа дечела цял човешки ръст, с една прониквачна торба. За надолу ще трябна кофа, въже и лопатка, а може би и кирка? През следващите дни ходихме още два пъти, както и при следващите ни прояви в този раййон и слязохме още -3м. в дълбочина, но нищо не се е отворило. М. Златкова.“

  Местонахождение:

  Намира се в землището на с. Лютаджик под вр. Стрешеро в голям и добре оформен въртоп. Азимут към вр. Стрешеро 200 гради.

  Описание на пещерата:

  Пропаст, влажна, едноетажна, неразклонена. Диаклазна. Започва с широк отвор на пропаст с 10м кладенец и наклонено дъно, с дебел слой букова шума. Пропастта е развита в горноюрски- долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес 10м.

  Описание на достъпа

  Шумата /*Стрешерска дупка 2-

  с. Лютаджик *Община Враца

  Врачанска област –

  Местност: вр. Стрешеро-

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 6021 *Код № 203841

  Обща дължина 4м. *Денивелация -14м.

  Изследвана и картирана на 23/07/2011г. от Мария Златкова при провеждане на клубна експедиция от СС „МОЕРПА“ гр. София. Мащаб 1: 200.“След като миналото лято открихме три дупки под вр. Стрешеро, решихме и това лято да отидем и продължим обхода на района под върха, където има серия от въртопи и се очаква да има и якакви дупки. Бяме двамата с Братока и точно над един толям и добре оформен въртоп попаднахме на широкия отвор на пропаст. Видя ни се повече от 10м. кладенеца, а носехме само една стълба и оставихме проникването за следващите дни. Още на другия ден отидохме със Стоян и Братока да я пуснем, като дори взехме и въже и екипировка, но уви отвеса си беше точно -10м. и наклонено дъно, с дебел слой букова шума. Ръчнахме с един кол из шумата и в най-ниската част на дъното той все пак потъна целия надолу(-2м), та решихме и да покопаем. Извадихме доста лесно шумата, която се оказа дечела цял човешки ръст, с една прониквачна торба. За надолу ще трябна кофа, въже и лопатка, а може би и кирка? През следващите дни ходихме още два пъти, както и при следващите ни прояви в този раййон и слязохме още -3м. в дълбочина, но нищо не се е отворило. М. Златкова.“

  Местонахождение:

  Намира се в землището на с. Лютаджик под вр. Стрешеро в голям и добре оформен въртоп. Азимут към вр. Стрешеро 200 гради.

  Описание на пещерата:

  Пропаст, влажна, едноетажна, неразклонена. Диаклазна. Започва с широк отвор на пропаст с 10м кладенец и наклонено дъно, с дебел слой букова шума. Пропастта е развита в горноюрски- долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес 10м.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 10 м.