Срутището

 • Други имена
 • Дължина
  22 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1973
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Срутището“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Голямото Елеме Данни: Обща дължина 22m Денивелация -2m Рег.№ 312 Код: 108007
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето /341, 3/на платото Дюза. Те се издигат рязко над полегатия южен склон , оформен от меките кредо подобни варовици на Венчанската свита. В района има над 10 труднодостъпни килии и ниши, ориентирани на юг. В подножие- то на масива личат издълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Пещера „Срутището“ отстои на около 3, 5км западно от жп гара Невша. Намира се на източния склон на скалния венец, опасващ платото Голямото Елеме. До нея се стига по пътя за лозята, разположени на северния склон. Развита в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Пещерата е проходна с два входа със северозападно изложение и един пропастен двуметров отвор. Пещерата е образувана вследствие нарушаване целостта на повърхностния ска- лен пласт, причинено от тектонски движения. Входовете се намират в ляво на един метър от пътя. Десният е с малко по-голямо преддверие докато другият е по-малък широк при основата 1м и височина на свода 0, 5м. Пещерата е канална, хоризонтална, разклонена, едноетажна суха. Подът на галерията е покрит с нанос от пръст. Пещерата е трудно проходима, прониква се предимно лазешком. Вторични образувания липсват. Силен въздушен обмен между входовете. Изследвана и картографирана 1973 г от Е. Димитрова от ПК „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна с 1,5 м. комин излизащ на повърхността

  Карта

 • Картировач(и)
  В. Цветкова, Е.Димитрова ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1973