Овчарската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1996
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Овчарската“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Малкото Елеме АНВ 152м МЕБ +80м р. Провадийска Данни: Обща дължина 20m Денивелация +2m Рег.№ 311 Код: 108006
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху от- весните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето/341, 3/на платото Дюза. Те се издигат рязко над полегатия южен склон, оформен от меките кредоподобни варовици на Венчанската свита. В района има над 10 труднодостъпни килии и ниши, ориентирани на юг. В подножие- то на масива личат издълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Пещера „Овчарската“ отстои ЮЗ на около 5, 8км от сградите на ТКЗС на с. Невша, в близост до пещера „Двойната ниша“ /400м ЮЗ от нея/. Входът е северозападно изложение с елипсовидна форма, висчина на свода 2, 50м и ширина при основата 9м. От него се попада в зала с дължина 12м и средна ширина 8м. На шестия метър от дясно на залата се намира малко, десет метрово , тясно и ниско разклонение. Пещерата е полусветла, хоризонтална, разклонена, едно- етажна, суха, образувана в горнокредни варовици, развити в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Подът на галерията е покрит със ситен пясък и дарадонки. Използва се за пладнуване на овце. Вторични образувания липсват. Изследвана и картографирана 1996г от П. Панев, П. Петров и А. Петров от ПК „Хадес“ гр. Шумен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Панев, П. Петров, А. Петров, В.Цветкова САК "Хадес" Шумен
 • Дата
  1996