Сляпата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастната пещера „Сляпата дупка“ с. Партизани Варненска област община Дългопол Аспаруховско-Дебелецки район, Старопланинска област № 219 Местност – Платото – Северния склон на Върбишка планина Данни: Обща дължина 20m Денивелация -40m Рег.№ 1047 Код: 219023

  Пропастната пещера е развита в северния склон на Върбишка планина, заключен между реките Голяма и Луда Камчия, изграден от терциерни песъчливи мергели и кредни варовици. От с. Партизани пропастта отстои на 2, 5км. От селото се тръгва в южна посока, минава се покрай Козлук чешма и по горска пътечка, покрай електропровода се излиза на платото. На 30м в страни от първия ел. стълб на поляната, всред кичур храсти се намира отворът на пропастта. От входа започва силно низходяща галерия, която на 18м става отвесна. Системата се изнася отвън, на близкостоящо дърво. Пропастта не е екипирана за ТЕВ. На прага, от който започва отвеса е необходимо да се изнесе системата на клинове. На 27м има удобна площадка, на тази кота пропастта се разделя на два самостоятелни ръкава Единият слиза до кота -34м, а другият стига до кота -40м. От дъно- то му започва 12м. комин. Пропастта е развита по диаклазна цепка. Разклонена, влажна. Срещат се и пещерни образувания – цевични сталактити, коралити, сталагмити. Наслагите по пода са от пръст. Изследвана и картотекирана на 24. 08. 1975г от Ив. Марков, Г. Динев от пещерния клуб към ТД „Галата“ гр. Варна.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е оборудвана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата