Козята пещера

 • Други имена
 • Дължина
  210 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  163 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Козята пещера“ с. Комунари Варненска област община Дългопол Аспаруховско-Дебелецки район, Старопланинска област № 219 G P S E 27, 170629 N 43, 012540 – WGS84 Местност – Венеца Данни: Обща дължина 210m Денивелация -6m Рег.№ 1048 Код: 219024 НМВ 140м

  Пещерата е развита в северния склон на платото, заключено между реките Голяма и Луда Камчия, изградено от терциерни песъчливи мергели и кредни варовици.“По главния път от гр. Дългопол за с. Комунари на 300м преди разклона за с. Партизани от ляво започва чер, коларски път, който отвежда до жп кантон Комунари. Пещерата отстои на 350м СИ с азимут 20 градуса от жп кантона“ (Емил Колев Варна). Предсталява голяма ниша с дължина 210м, с множество входове, 15 на брой, повечето от тях с южно изложение. Пещерата е суха, разклонена, едноетажна, проходна. Силен въздушен обмен, Срещат се и пещерни образувания – цевични сталактити, сталагмити и сталактони Наслагите по пода са от пръст и овчи тор. Много керамика разхвърляна от разкопки на иманяри по цялата пещера, Срещат се и отделни екземпляри прилепи. Изследвана и картотекирана на 27. 05. 1975г от П. Николов, Д. Иванов и Д. Добрев от пещерния клуб към ТД „Галата“ гр. Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена, с 15 входа