Слънчев бряг

 • Други имена
  Доли
 • Дължина
  156 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2005
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Техническо описание

  пещера „Доли“ рег. 3515 Код: 216021 Елено-твърдишкия дял на Стара планина район Шешкинград GPS: N 42-46, 533′ е 025°57, 338′ Н. В.. 1216 м Дължина 156 м; денивелация -18, 1 м Местонахождение и достъп Пещера „Доли“ се намира в района на Шешкинград Община Твърдица. За пещерата се тръгва от Шешкинград към така познатия от преди квартал „Слънчев бряг“ по единственият асфалтиран път за квартала. Пещерата се намира на 10 минути ходене пеша от Шешкинград. Подминава се извор с водопад /постоянен почти целогодишно/от дясно на асфалта и след 60-70 метра преди ляв завой напътя в ляво има място за бивак, а в дясно има дере. Тръгва се по него нагоре около 80 метра и после се завива на дясно още 30 метра. Пещерата има не малък отвесен вход с размери 1, 5/3 метра. Техническо описание Входът представлява тясна цепнатина, която след първите 3 метра се разширява до достигане на 12 метра дълбочина. Дъното на отвеса представлява първата зала. Пещерата е посещавана от иманяри, които са прониквали с иманярска мачта оставена на дъното на отвеса. Като цяло пещерата се е развила по една основна пукнатина. Навлизайки навътре в галерията се редуват възходяща и низходяща част. Галериите са доста кални. На 23м от дъното на отвеса в дясно има разклонение, в което се намира целият скелет на овца, вероятно паднала в отвеса, откъдето се породи идеята за името на пещерата. Следва дълга 20 метра галерия с доста по-голям обем. Краят и е разклонение в ляво и дясно. Лявото е с дължина 20-25 метра постепенно снижаващо се до непроходим кален тесняк през който без къртене на стените не може да се премине. Дясното разклонение е също толкова кално, но по-перспективно за развитие. В края си в най-дълбоката точка на пещерата на -18 метра се появява малко поточе губейки водите си в камъните. Необходим инвентар Въже – 20 метра Стоманени примки 3 бр. Карабинер 1 бр. Начално закрепване на стабилно дърво отстрани на отвеса. Основно закрепване на дърво до отвеса със свързани три стоманени примки. Последните данни са снети на 10. 04. 2005 г. Гл. картировач: Д. Нейчев Картировачи: В. Йосифов, М, Марков, Д. Димитров спелеоклуб „Саламандър“ гр. Стара Загора