Равна дупка

 • Други имена
  Пещера № 15
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1967
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Равна дупка | *Пещера № 15 –

  с. Желъд *Община Смядово –

  Шуменска област –

  Местност: Каята –

  Аспаруховско-Дебелецки карстов район № 219 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 225 *Код № 219013

  Обща дължина 11м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картирана на 21/05/1967г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от Ат. Спасов и Божан Маринов. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2, 5км (80 мин. път)в южна посока от с. Желъд,/а от чешмата е 40 мин. път/в началото на Втора скална тераса в местността Каята. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи моноклиналата на дълбоко денудираната мантия на Аспаруховската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, неразклонена, диаклазна пещера. Без образувания. Вход със СЗ изложение, форма триъгълна с размери: височина на свода 2, 50м. и широчина на основата 6м. Пред входа има натрупана скална маса. В дясно на отвора на пещерата има тясна цепка, на дъното също – и двете непроникваеми.

  Описание на достъпа

  Равна дупка | *Пещера № 15 –

  с. Желъд *Община Смядово –

  Шуменска област –

  Местност: Каята –

  Аспаруховско-Дебелецки карстов район № 219 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 225 *Код № 219013

  Обща дължина 11м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картирана на 21/05/1967г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от Ат. Спасов и Божан Маринов. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2, 5км (80 мин. път)в южна посока от с. Желъд,/а от чешмата е 40 мин. път/в началото на Втора скална тераса в местността Каята. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи моноклиналата на дълбоко денудираната мантия на Аспаруховската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, неразклонена, диаклазна пещера. Без образувания. Вход със СЗ изложение, форма триъгълна с размери: височина на свода 2, 50м. и широчина на основата 6м. Пред входа има натрупана скална маса. В дясно на отвора на пещерата има тясна цепка, на дъното също – и двете непроникваеми.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена –

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат. Спасов, Божан Маринов САК "М.Конник" гр. Шумен
 • Дата
  1967-05-21