Морна дупка

 • Други имена
  Пещера №16
 • Дължина
  30 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1967
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Морна дупка | *Пещера № 16 –

  с. Желъд *Община Смядово –

  Шуменска област –

  Местност: Каята –

  Аспаруховско-Дебелецки карстов район № 219 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 226 *Код № 219014

  Обща дължина 30м. *Денивелация +2м.

  Изследвана и картирана на 16/04/1967г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от Ат. Спасов и Божан Маринов. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2км южно от с. Желъд, на 10м от основата на Втора скална тераса и на около 10-12м. западно от „Равна пещера“ № 15 в местността Каята. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи моноклиналата на дълбоко денудираната мантия на Аспаруховската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, разклонена, диаклазна пещера. Образувания дендрити, слаби наченки на сталактити, пещерно мляко. Вход с полуовална форма, със северно изложение, височина на свода 1м. и ширина при основата 1, 30м. Дължина на пещерата по централната ос 21, 20м. На десетия метър от входа се излиза в малка зала широка 2, 20м, с дължина 4м. и висока 3, 40м., откъдето галерията се разклонява на два ръкава – единият с дължина 7, 50м., а другият 9м. в дъното на който има малко уширение 1, 50 на 2 метра. Температура 8 градуса. Срещат се единични екземпляри прилепи. положение спрямо терена – слабо възходяща.

  Описание на достъпа

  Морна дупка | *Пещера № 16 –

  с. Желъд *Община Смядово –

  Шуменска област –

  Местност: Каята –

  Аспаруховско-Дебелецки карстов район № 219 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 226 *Код № 219014

  Обща дължина 30м. *Денивелация +2м.

  Изследвана и картирана на 16/04/1967г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от Ат. Спасов и Божан Маринов. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2км южно от с. Желъд, на 10м от основата на Втора скална тераса и на около 10-12м. западно от „Равна пещера“ № 15 в местността Каята. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи моноклиналата на дълбоко денудираната мантия на Аспаруховската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, разклонена, диаклазна пещера. Образувания дендрити, слаби наченки на сталактити, пещерно мляко. Вход с полуовална форма, със северно изложение, височина на свода 1м. и ширина при основата 1, 30м. Дължина на пещерата по централната ос 21, 20м. На десетия метър от входа се излиза в малка зала широка 2, 20м, с дължина 4м. и висока 3, 40м., откъдето галерията се разклонява на два ръкава – единият с дължина 7, 50м., а другият 9м. в дъното на който има малко уширение 1, 50 на 2 метра. Температура 8 градуса. Срещат се единични екземпляри прилепи. положение спрямо терена – слабо възходяща.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат. Спасов и Божан Маринов САК "М.Конник" гр. Шумен
 • Дата
  1967-04-16