Пясъчната дупка

 • Други имена
  Пещера № 8
 • Дължина
  21 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  П Я С Ъ Ч Н А Т А Д У П К А

  Рег.№ 2984

  м. Заножка мъртвина гара Лакатник, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в дясната (СЗ) част на горния скален венец на д. г. бряг на р. Пробойница, след вливането в нея на р. Петренска. Входът се намира на 12 м височина над основата на скалния венец, като е втората по ред пещера на този венец от СЗ на ЮИ.

  Достъп

  До пещерата се достига, като малко преди моста на шосето над р. Пробойница при вливането на р. Петренска се тръгва нагоре в ляво и леко назад по оформена пътека за Козарската пещера и мах. Раково. Скоро се подминава ел. стълб тип „ЖР“. На около 20 м преди достигане на скалния венец се продължава нагоре по дясното разклонение на пътеката, подминаващо венеца отдясно по дере и водещо към мах. Раково. Малко след подминаването на основата на венеца се завива вляво по скална площадка, която свършва при вход „А“ на пещера Бивака, рег. номер 2986 (вж. съответното описание). Оттук се продължава напред с траверс над отвеса с дължина 6 м. Достига се начало на следваща скална площадка, в дъното на която се вижда широкият полукръгъл вход на пещерата. Входът е маркиран с номера на пещерата. Забележка: Преминаването между вход „А“ и вход „Б“ на пещера Бивака е невъзможно за възрастни хора със средни размери.

  Техническо описание

  Необходимо е изграждане на парапет за осигуровка при траверсирането (на класика по тесен перваз) от вход „А“ на пещера Бивака.

  Начално закрепване: с примка около скална халка до ръба в началото, дублирано с примка около друга скална халка на 1 м навътре в площадката Междинно закрепване: клема малък размер на 2, 5 м Междинно закрепване: скален клин над ръба на излизането на началото на следваща площадка, евентуално дублирано с клема малък размер Крайно закрепване: платнена примка около скална халка на 1, 5 м навътре в площадката (вход „Б“ на пещера Бивака) Остатък от въжето: за осигуровка при слизане на стъпало 1 м на площадката след вход „Б“ на пещера Бивака

  Необходим инвентар: 15-20 м въже, 3 бр. примки, 2 бр. малки клеми, 1 бр. скален клин норм. размер, 5 карабинера; възможно е използване на ексцентрици голям размер, вместо малки клеми

  Съставил: Иво Тачев, П. К. „Искър“ София, 10. 06. 2007

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Техническо описание

  П Я С Ъ Ч Н А Т А Д У П К А

  Рег.№ 2984

  м. Заножка мъртвина гара Лакатник, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в дясната (СЗ) част на горния скален венец на д. г. бряг на р. Пробойница, след вливането в нея на р. Петренска. Входът се намира на 12 м височина над основата на скалния венец, като е втората по ред пещера на този венец от СЗ на ЮИ.

  Достъп

  До пещерата се достига, като малко преди моста на шосето над р. Пробойница при вливането на р. Петренска се тръгва нагоре в ляво и леко назад по оформена пътека за Козарската пещера и мах. Раково. Скоро се подминава ел. стълб тип „ЖР“. На около 20 м преди достигане на скалния венец се продължава нагоре по дясното разклонение на пътеката, подминаващо венеца отдясно по дере и водещо към мах. Раково. Малко след подминаването на основата на венеца се завива вляво по скална площадка, която свършва при вход „А“ на пещера Бивака, рег. номер 2986 (вж. съответното описание). Оттук се продължава напред с траверс над отвеса с дължина 6 м. Достига се начало на следваща скална площадка, в дъното на която се вижда широкият полукръгъл вход на пещерата. Входът е маркиран с номера на пещерата. Забележка: Преминаването между вход „А“ и вход „Б“ на пещера Бивака е невъзможно за възрастни хора със средни размери.

  Техническо описание

  Необходимо е изграждане на парапет за осигуровка при траверсирането (на класика по тесен перваз) от вход „А“ на пещера Бивака.

  Начално закрепване: с примка около скална халка до ръба в началото, дублирано с примка около друга скална халка на 1 м навътре в площадката Междинно закрепване: клема малък размер на 2, 5 м Междинно закрепване: скален клин над ръба на излизането на началото на следваща площадка, евентуално дублирано с клема малък размер Крайно закрепване: платнена примка около скална халка на 1, 5 м навътре в площадката (вход „Б“ на пещера Бивака) Остатък от въжето: за осигуровка при слизане на стъпало 1 м на площадката след вход „Б“ на пещера Бивака

  Необходим инвентар: 15-20 м въже, 3 бр. примки, 2 бр. малки клеми, 1 бр. скален клин норм. размер, 5 карабинера; възможно е използване на ексцентрици голям размер, вместо малки клеми

  Съставил: Иво Тачев, П. К. „Искър“ София, 10. 06. 2007

   

  Карта

 • Картировач(и)
  З.Дечев ПК "Черни връх" София
 • Дата
  1980