Пропастите

 • Други имена
 • Дължина
  33 m.
 • Дълбочина
  25 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  164 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1979
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Намират се на юг от селото в дясно от пътя който води за магистралата София-Севлиево-Търново-Варна. На 250м. от края на Мусина и на 360 м. от Мусинската водна пещера посока 23о. Северната пропаст е с размери 12 на 8 м., дълбочината и е 24м. Южната е с по малък отвор 12 на 4 м., а дълбочината е 20м. Двете пропасти имат общо дъно с дължина ЗЗ м. Надморската височина на входовете е 242 м. В долния край на пропастта личи отвора на понор в който се губят падналите валежни води, които имат предполагаема връзка с Мусинската пещера. Входовете им са обрасли с дървета и храсталаци. Дъното е покрито с блокове с най различни размери, глина, шума, гуми, количка и кости от животни хвърлени от жителите на селото

  Трифон Даалиев

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес 25 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Тр.Даалиев ПК "Еделвайс" София
 • Дата
  1979-08-20