Беляковско-Арбанашки (213)

В източната си част района е процепен от каньона на р.Янтра и от изток и запад са се образували Арбанашкото и Беляковското плато, които изобилстват на пещери. Най-известни обаче са пещерите край с.Емен: „Русе“ с дължина 3,306м. и дълбочина -100м, „Еменската“ с дължина 3,113м, „Бамбаловата“ с дължина 2,923м, „Троана“ с дължина 2,750м и „Юбилейна“. Следваща по дължина е пещерата „Генчова дупка“ при с.Малък Чифлик с дължина 740м. Интерес представлява и „Мусинската изворна“ пещера при с.Мусина с дължина 382м.