Проблематичната

 • Други имена
  Пещера № 498
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира в землището на с. Поп Русаново. За пещерата се тръгва от центъра на селото покрай чешмата. Излиза се на черен път между ниви. След преход от около 1 км се стига до местността „Калето“ в която има признаци на съществувала крепост. От Калето се спуска към дола, който е разклонен. Тръгва се по лявото разклонение, пресича се един поток и се навлиза в тополова горичка. Пещерата се намира към края на горичката от дясната страна на дола. Входовете на пещерата се виждат много добра. Разположени са под скален венец. Самата пещера е с няколко разклонения. Подът е пръстен и осеян с чакъл. Няма никакви забележителности.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с три входа

  Карта

  Вход на ПроблематичнатаКроки за Проблематичната
 • Картировач(и)
 • Дата