Източнодобруджански (105)

Включва главно добруджанските суходолия на Суха река, Гьоренско дере и Шабленско дере. Тук са известни над 350, сравнително малки пещери. Към него спадат и множеството карстово-абразионни пещери в скалните откоси на черморския бряг между носовете Калиакра и Шабла, сред които най-известна е „Тюленовата“ с дължина 107м.