Амуджовата пeщера

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Амуджовата пещера –

  с. Климентово *Община Аксаково –

  Варненска област-

  Източнодобруджански карстов район № 105

  Дунавска равнина –

  Местност – Суат дере

  Дължина 12m *Денивелация +2m

  Рег.№ 319 *Код: 105025

  Пещерата отстои на 3км южно от с. Климентово, на десния склон,

  в основата на скалния масив, местност Суат дере. Входът представлява ниша в масива, от която в северозападна посока се отделя галерия- хоризонтална, развита по диаклазна цепка, неразклонена, едноетажна, суха с дължина 12м. Входът е с южно изложение, форма неправилна със ширина при основата 5, 5м и височина на свода 2, 10м. Вторични образувания не се забелязват. Подът на галерията е застлан с пръст и дарадонки. Използва се за подслон на овце и е наименована на собственика на стадото.

  Изследвана и картографирана 20. 09. 1971г от Ел. Маринова от пещерния клуб към ТД „Галата“ гр. Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ел. Маринова ПК "Галата" гр. Варна
 • Дата
  1971-09-20