Подмола

 • Други имена
  Айше
 • Дължина
  53 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Подмола | Айше

  БФСп № 1222

  № район и пещера

  210042 Район и област Горновитско-Черноосъмски район, Старопланинска област Местоположение Местност Кози брод Махала / квартал мах. Нешковци Населено място с. Черни Осъм Код на ЕКАТТЕ 80981 Община Троян Област Ловешка област G P S
  Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Суха , Водна Разклоненост , Проходна Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 53м Денивелация (- , +) 9м (-0м, 9м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Васил Генчев, С. Манов, М. Влъчков Експедиция Клубна експедиция Клуб „Еделвайс“ София Година 1975 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1975г.

  История на откриването Картирана на 23/09/1975г.

  Местонахождение Намира се до мах. Нешковци в местността Кози брод – срещу пещерата „Куманица“. Развита в северното бедро на Черноосъмската антиклинала, оформено ат седиментите на горния триас и юра.

  Описание на пещерата Кратко описание: Едноетажна, разклонена, без образувания. В дъното на пещерата малко постояно езерце.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Генчев, С.Манов, М.Влъчкова ПК "Еделвайс" София
 • Дата
  1975-09-23