Пирамидката

 • Други имена
  Пещера № 005
 • Дължина
  23 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1982
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  ПИРАМИДКАТА

  Безименна пещера – с. Емен, обл. Велико Търново

  № 3522    код 213046

  Пещерата се намира в скалния масив по лесни бряг па р. Негованка, по течението надолу от Еменската пещера. Входа и е непосредствено в дясно под пътечката, която минава близо до ръба на масива и вода към язовира. Над входа е струпана малка купчина камъни.

  Пещерата, се е развила по една диаклаза, но в т. 4, т. 6 основната диаклаза се пресича от други пукнатини. В тези места са се образували малки зали. В залата при т. 4 има образувания – малки сталактони и сталактити по лявата стена, а в дясно към т. 4 – натечни образувания /водопади/. Пещерата е леко низходяща. При проникването е достигнато до т. 9, където галерията се стеснява в сух сифон. Напред се вижда, че има продължение. Нужно е да се разчисти сифона. Относителната влажност в края да пещерата преди сифона е по-писка отколкото при входа.

  В пещерата се появява периодично въглероден окис /СО/ при въздушно течение от вътре навън.

  Обща дължина до т. 9 – 23.30 метра.

  Инвентар за проникване не е необходим.

  01.07.1982

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! НАЛИЧИЕ НА СО 2 !!

  Карта

 • Картировач(и)
  Румяна Сиракова, Теменужка Даневска, Николай Колев ПК "Приста" Русе
 • Дата
  1982-07-01