Пещ

 • Други имена
  Пещта І -
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  330 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещта | *Пещ 1-

  с. Старо село *Община Мездра –

  Врачанска област –

  Местност: Пещта –

  Каменополско-Карлуковски район № 206

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 500630 N 43, 083414 – WGS84

  Рег.№ 189 *Код № 206009 *НМВ 298м.

  Обща дължина 36м. *Денивелация 0м.

  История на откриването:

  Картирал Петър Трантеев 1962г. Прекартирали Трифон Даалиев, С. Занев – 1971г, ПК „Еделвайс“ гр. София. Последно прекартирана на 21/03/1973г. Траян Георгиев ПК „Веслец“ гр. Враца. През есента на 1951 год. арх. Н. Джамбазов прави сондаж в пещерата и установава, че е служила за жилище на човека през късния палеолит.

  Местонахождение:

  Пещерата се намира се на около 2км южно от ДЗС „Старо село“ в мест. „Пещта“, на левия бряг на р. Искър, срещу Струпешкия манастир. Тя е разположена високо в скалния масив /150м./и отстои на 400м. от сегашното ниво на реката. Входът е обърнат на юг, с внушителни размери, с височина на свода 15м. и широк при основата 6м., лесно забележим от жп линията Мездра-Червен бряг.

  Описание на пещерата:

  В стените на входа личат трапецовидни жлебове, в които преди стотина години е имало дъбови греди. Вероятно цялата постройка е представлявала нещо като етажно жилище. Без образувания. Диаклазна пещера, едноетажна, неразклонена, суха. Цялата пещера чрез естествени прегради е разделена на преддверие с четири различни по големина куполовидни помещения, наредени в почти права линия. В първото от тези куполовиди помещения, отворът на което едва достига до 1м. е изграден зид от натрупването на ломени варовини камъни, наредени надлъжно. Вероятно този зид е служил за предпазване от хищни животни. (Траян Георгиев)

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата